The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Zeď

Language: Czech (Čeština) after the Polish (Polski)

Zeď, tu zeď, kterou jsme stavěli spolu,
den ze dne přidávajíce slovo k mlčení,
tu zeď rozrazit nemůžeme.
Zazděni vlastníma rukama zmíráme žízní,
slyšíme, jak vedle hne se ten druhý,
slyšíme povzdech, voláme o pomoc,
i slzy stékají do hloubky našich těl.
Lidi, lidi, co bylo skryto, je odkryto.
Dáváme představení pro dospělé i děti,
vojáky, studenty i ženy i z domácnosti.
Ty sis nasadil rohy, tesáky, drápy,
já dlouhý a ostrý jazyk,
ty v prsa se biješ, polykáš nože,
řetězy škubeš, drolíš mé srdce.
Stojíme na hlavách, chodíme po rukou,
žena se zlatým srdcem, muž s očima děcka,
žena i muž v jedné osobě,
lidi, lidi, divy se vidí zde u nás lidí.
Lidi, lidi, lidi smilujte se,
hoďte drobítek lásky.


Submitted by Malcolm Wren [Guest Editor]

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2018-03-07.
Last modified: 2018-03-07 05:12:35
Line count: 20
Word count: 122

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works