You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of May 6, we are $2,380 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today to join dozens of other supporters in making this important overhaul possible!

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Een Duits Requiem

Word count: 638

Song Cycle by Johannes Brahms (1833 - 1897)

Original language: Ein deutsches Requiem

1. Zalig zijn die nu leed dragen

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Zalig zijn die nu leed dragen,
want zij zullen vertroosting krijgen.
 
Die in tranen zaaien 
zullen in vreugde oogsten.
Zij trekken weg en wenen
en dragen kostbaar zaaigoed,
en komen met vreugde
en brengen mee hun garven.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. Want alle vlees, het is als gras

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Want alle vlees, het is als gras
en alle heerlijkheid van mensen 
als de bloem van grassen.
Het gras is verdroogd al 
en de bloem is afgevallen.
 
Dus wees nu geduldig, beste broeders,
totdat [de Heer komen zal]1.
Zie hoe een akkerman uitziet 
naar de kost’lijke vrucht der aarde
En weet geduldig te wachten, 
tot hij ziet vallen 
de morgenregen en d’ avondregen.
Dus wees geduldig.
 
Want alle vlees, het is als gras
en alle heerlijkheid van mensen 
als de bloem van grassen.
Het gras is verdroogd al 
en de bloem is afgevallen.
 
Echter des Heren2 woord blijft tot in eeuwigheid.
 
Die verlost zijn door de Heer zullen wederkomen,
En naar Sion komen met juichen;
Eeuwige vreugde zal over hunne hoofden zijn;
Vreugde en blijdschap zullen zij ervaren
En smart en zuchten zal weg moeten.
 
Die verlost zijn door de Heer zullen wederkomen,
En naar Sion komen met juichen;
Eeuwige vreugde zal over hunne hoofden zijn.
Eeuwige vreugde.


View original text (without footnotes)
1 Sopraan en bas: de Heer komen zal. Alt en tenor: totdat zal komen, zal komen de Heer
2 Heren: te zingen op twee achtsten

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3.

Note: this is a multi-text setting4. Hoe lieflijk zijn, ja, uw woningen

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Hoe lieflijk zijn, ja, uw woningen, Heer Zebaoth!
En mijn ziel, zij verlangt zo en hunkert zeer
Naar de voorhoven van God;
Mijn lijf en ziel verheugen zich
In de bezielende God.
 
Hoe lieflijk zijn, ja, uw woningen, Heer Zebaoth!
Heil dezen die in uw paleis al wonen,
Zij loven u altijd door.
Hoe lieflijk zijn, ja, uw woningen!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. Gij hebt nu droefenis

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Gij hebt nu droefenis;
Echter, ik zal u weer bezoeken;
Dan zal uw hart weer verheugd zijn,
En nee, die vreugde zal niemand u ontnemen.
Ik zal u troosten,
Zoals een kind van moeder troost krijgt.
 
Zie maar naar mij:
Ik heb ook wel een korte tijd moeite en zorgen gehad,
Maar mocht toen grote troost vinden.
Ik zal u troosten,
Zoals een kind van moeder troost krijgt.

Gij hebt nu droefenis;
Echter, ik zal u weer bezoeken;
Dan zal uw hart weer verheugd zijn,
En nee, die vreugde zal niemand u ontnemen.
Ik zal u troosten,
Zoals een kind van moeder troost krijgt.
Ik zal u weer bezoeken;
Ik zal u troosten.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Want wij hebben hier niet een blijvende stad

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Want wij hebben hier niet een blijvende stad,
Maar naar de toekomstige zoeken wij.
 
Zie, ik vertel u nu een mysterie:
wij zullen niet allen ontslapen,
wij zullen echter allen veranderd worden;
en dat dan ook nog plots’ling, in één kort ogenblik,
als weerklinkt de laatste bazuinstoot.
Want eens zal de bazuin weerschallen,
en de doden zullen op gaan rijzen, onvergank’lijk,
en wij zullen veranderd worden.
Dan zal vervuld gaan worden
het woord dat geschreven staat:
De dood is verzwolgen in triomf.
Dood, waar is je angel?
Hel nu, waar jouw triomf?
 
Heer, gij zijt waardig te krijgen
lof en hulde en macht,
Want gij hebt alle dingen geschapen,
en door uw beschikking hebben zij
het aanzijn, zijn zij geschapen.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

7. Zalig zijn de doden

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Zalig zijn de doden
Die in de Heer gaan1 sterven,
Van nu af.
 
Ja, de Geest spreekt:
Laat hen rusten uit van hun arbeid;
Want ja, hun werken volgen in hun spoor.2


View original text (without footnotes)
1 Dit woord valt weg, als in de Duitse tekst Herrn staat i.p.v. Herren.
2 Hierna herhaalt Brahms de woorden van het tweede, daarna die van het eerste couplet.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works