The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Twee motetten

Word count: 239

Song Cycle by Johannes Brahms (1833 - 1897)

Original language: Zwei Motetten

1.

Note: this is a multi-text setting

Waarom? Waarom is het licht gegeven de zwaar lijdende,
En het leven aan bedroefde harten? Waarom?
Die de dood verhopen; hij komt niet.
Zij groeven hem graag uit het verborgene1;
Die haast verheugd zijn en heel vrolijk,
Dat zij het graf bereiken.
Waarom?
Zo de man ook, wiens weg verborgen is,
Daar God voor hem die steeds maar bedekt houdt. Waarom?

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view

View original text (without footnotes)
1 Bedoeld is: zij zoeken naar hem, meer dan naar schatten (Nieuwe Bijbelvertaling)Laten wij ons hart met de handen
Verheffen tot God [in de]1 hemel.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view

View original text (without footnotes)
1 bij Brahms te zingen op twee achtste noten.
Zie nu, wij prijzen zalig die verdragen hebben.
Van ‘t geduld van Job hebt gij vernomen,
En de uitkomst van God mocht gij aanschouwen;
Want de Heer is barmhartig en vol ontferming.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view
Met vred’ en vreugd ga ik van hier,
In Gods behagen.
Getroost ben ik in hart en ziel,
Zonder klagen.
Naar God mij belofte gaf,
Mocht dood mij tot slaap worden.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Martin Luther (1483 - 1546) CAT ENG ENG FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): Johannes Brahms, Johann Hermann Schein, Alexander Winterberger. Go to the text.

Go to the single-text view
2.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


O Heiland, open wijd de poort,
Daal af, daal af uit ’t hemels oord!
Verbreek des hemels hechtenis,
Ontsluit wat afgegrendeld is.

Laat dalen dauw op aarde, Heer,
Daal in de dauw, o Heiland, neer.
Gij wolken, breek en regen Hem,
De koning van Jerusalem.

Drijf knoppen uit, o aard, drijf uit,
Tooi berg en dal met groenend kruid,
Breng voort, o aard, dit bloempje klein,
O Heiland, wil geboren zijn.

[ ... ]
Hier lijden wij de grootste nood En zien voor ons de bitt’re dood; Ach kom, voer ons met sterke hand Uit rampspoed naar het vaderland. Dan zullen wij U danken Heer, Onze Verlosser, keer op keer, Wij zullen allen loven U, Voor altijd, in het eeuwig Nu. Amen

Note: Deels origineel, deels ontleend aan bestaande Nederlandse versies van dit lied.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works