The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Aan de verre geliefde

Word count: 586

Song Cycle by Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Original language: An die ferne Geliebte

1. Op de heuvel zit ik, turend

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Op de heuvel zit ik, turend
In het neev’lig landschap rond,
Naar de verre dreven speurend,
Waar ik jou, geliefde, vond.
 
Ver ben ik van jou gescheiden,
Tussen ons ligt berg en dal,
Tussen ons en onze vrede,
Ons geluk en onze gal.
 
Hoe mijn blikken naar jou graaien,
Is jou een onzichtbaar feit;
En mijn zuchten, zij verwaaien
In de ruimte die ons scheidt.
 
Kan dan niets tot jou doordringen,
Niets de liefdebode zijn?
Zingen wil ik, lied’ren zingen
Die jou klagen van mijn pijn!
 
Want voor [lied'renklanken]1 wijkt wel
Alle ruimte, alle tijd,
En een minnend hart bereikt wel
Waaraan ’t zich heeft toegewijd!


View original text (without footnotes)
1 Liebesklang = "liefdesklanken"

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. Waar de bergen zo blauw

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Waar de bergen zo blauw
In het neev’lige grauw
Tonen hun schijn,
Waar het zonlicht vergaat
Waar de wolk verder gaat,
Zou ik graag ik zijn!
 
Ginds in ’t rustige dal
Zwijgt verdriet heel en al,
Waar in ’t ravijn
Stil de sleutelbloem zint,
Waar zo zacht waait de wind,
Zou ik graag zijn!
 
Weg naar ’t peinzende woud
Word ‘k door liefde gestouwd,
Onrust en pijn,
Ach, dit oord bleef ‘k wel trouw,
Als ik, lieve, bij jou
Eeuwig kon zijn!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3. Lichte zeilers in ‘t azure

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Lichte zeilers in ‘t azure,
En jij, beekje, klein en smal,
Mocht je soms mijn lief bespeuren,
Groet van mij haar duizendmaal.
 
Zie je, wolken, haar soms lopen,
Peinzend in het stille dal,
Vouw mijn beeld dan voor haar open
In de lucht, de hemelzaal.
 
Mocht zij bij de bosjes toeven,
Die nu herfstig zijn en kaal,
Zeg haar, hoe ik triest en droef ben,
Doe haar, vogels, mijn verhaal.
 
Stille winden, breng in ’t waaien
Naar haar die mijn hart ooit stal,
Deze zuchten, die vervagen
Als de laatste zonnestraal.
 
Fluist’r haar ín mijn liefdessmeken,
Laat haar, beekje, klein en smal,
In je golven zien dit teken,
Deze tranen zonder tal.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. Deze wolken in het blauwe

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Deze wolken in het blauwe,
Deze vogels in de lucht,
Zullen jou, godin, aanschouwen;
Neem mij mee in jullie vlucht!
 
Deze winden zullen spelen,
Schertsend rond jouw borst en wang,
En je zijden lokken strelen;
Mocht ik meedoen in 't gedrang!
 
Vlijtig zie ‘k dit beekje wieg’len
Van die heuvels naar jou heen.
Zal haar beeld zich in jou spieg’len,
Vloei naar hier dan weer meteen!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. De mei komt terug weer, het veld bloeit vol pracht

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


De mei komt terug weer, het veld bloeit vol pracht,
De winden, zij waaien zo zoel en zo zacht,
En keuv’lend de beekjes nu stromen.
 
De zwaluw keert weer onder ’t gastvrije dak,
Zij bouwt zich een nestje, heel netjes en strak,
De liefde moet straks daarin wonen.
 
Zij brengt heel bedrijvig, met snelheid en zwier,
Veel zacht materiaal naar het bruidsnestje hier,
Voor jongen wordt warmte gevonden.
 
Nu woont dan het paartje tezamen heel blij,
Wat winter eerst scheidde, verenigt de mei.
Wat liefheeft, dat krijgt hij verbonden.
 
De mei komt terug weer, het veld bloeit vol pracht,
De winden, zij waaien zo zoel en zo zacht,
Slechts ik kan dit oord niet verlaten.
 
Nu lente verenigt, ja, al wat bemint,
Voor ons in de liefde geen lente begint,
En tranen zijn al onze baten.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Neem ze aan dan, deze lied'ren

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Neem ze aan dan, deze lied'ren,
Die 'k voor jou, geliefde, zong.
Laat opnieuw ze 's avonds klinken,
Zoetgevooisd, met luit en tong.
 
Als het scheem'ringsrood dan wegtrekt
Naar het stille blauwe meer,
En zijn laatste straaltje uitdooft
Achter gindse bergen, teer,
 
En jij zingt wat 'k heb gezongen,
Wat eerst aan mijn volle borst
Ongekunsteld is ontsprongen,
Uit verlangens sterke dorst:
 
Dan zal voor die lied'ren wijken
Wat zo ver ons beiden scheidt,
Zal een minnend hart bereiken
Waaraan 't zich heeft toegewijd.1


View original text (without footnotes)
1 Bij Beethoven worden herhalingen ingevoegd, o.a. ‘Ja, waaraan ’t zich, waaraan ’t zich ...’

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works