The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Mirten

Word count: 2054

Song Cycle by Robert Schumann (1810 - 1856)

Original language: Myrten

1. Jij mijn bezieling

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2007 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Jij mijn bezieling1, jij mijn hart,
Jij mijn verrukking, jij mijn smart,
Jij de planeet waarop 'k mag leven,
De hemel ook waarnaar 'k mag zweven,
O, jij mijn graf, waarin ik borg
Voor eeuwig mijn verdriet en zorg.
Jij bent de rust, jij bent de vrede,
Jij bent de hemel, nu mijn heden.
Jij houdt van mij, 'k word zó beloond;
Jouw blik heeft mij mijzelf getoond.
Jij tilt mij uit boven mijzelf,
Mijn goede geest, mijn beet're helft!


View original text (without footnotes)
1 Bij Bartok: beminde

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. Vrijheidsdrang

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

See other settings of this text.


Laat te paard mij tonen mijn talenten!
Blijf in jullie hutten, jullie tenten!
En ik rijd met vreugd naar landen verre,
Boven mijn flambard alleen de sterren.
 
Hij heeft u die gesternten geplaatst
Als gidsen voor land en zee;
Opdat gij u daarmee vermaakt,
Steeds turend van benee.


Translation of title "Freisinn" = "Vrijheidsdrang"

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3. De notenboom

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2007 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Er bloeit hier een notenboom voor het huis,
Geurend,
Beurend
Breidt hij zijn blaad'ren en takken uit.
 
Veel lieflijke bloesems staan er aan;
Milde
Winden
Komen, zij raken hen teder aan.
 
Zij fluisteren, twee aan twee gerijd,
Nijgend,
Buigend,
Sierlijk, tot kussen elkaar bereid.
 
Zij fluisteren over'n meisje,
Dat nachten
Lang wachtte
En piekerde, wetend - ach! - zelf niet wat.
 
Zij fluist'ren - wie kan verstaan zulk een
Licht
Gedicht1? -
Fluist'ren van bruiloft en volgend jaar.
 
Het meisje luistert, zacht ruist de boom;
Smachtend,
Wachtend
Vindt zij glimlachend slaap en droom.


View original text (without footnotes)
1 Vertaling van Schumanns tekst. Bij Mosen: wie kan verstaan zulke lichte dichten?

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. Iemand

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Mijn hart is bedroefd, ik zeg het niet,
Mijn hart is bedroefd om iemand;
Ik kon doorwaken de langste nacht
En steeds maar dromen van iemand.
O vreugde! Van iemand. O hemel! Van iemand!
Doorkruisen kon ik de wereld wel
Uit liefde voor iemand.
 
Gij machten, die zo om liefde geeft,
O glimlach vriend'lijk naar iemand!
Bescherm hem goed waar gevaar hem dreigt;
Geef veilig geleide die iemand!
O vreugde! Die iemand. O hemel! Die iemand.
Ik wou, ik wilde, wat wou ik niet
Voor hem die [ene]1 iemand!


View original text (without footnotes)
1 Bij Schumann dit woord toevoegen, omdat in diens compositie 'meinen' herhaald wordt.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. Zit ik alleen

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Zit ik alleen,
Waar kan ik beter zijn?
Ook mijn wijn
Drink ik alleen;
'k Hoef geen grenzen te achten,
Ik heb zo mijn eigen gedachten.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Zet mij toch niet, jij lomperik,
Daar die kruik zo ruw op de tafel!
Wie mij wijn brengt, kijke mij vriend'lijk aan,
[Anders]1 troebelt de wijn in de glazen.
 

Jij [aardige jongen]2, kom jij eens fijn,
Wat sta je daar zo op de drempel?
Jij moet voortaan maar mijn schenker3 zijn,
Elke wijn is4 dan smaak'lijk en helder.


View original text (without footnotes)

Translation of title "Türckisches Schenkenlied" = "Turks taveernelied"

1 Anders: bij Schumann te zingen op twee zestienden.
2 [...] Bij Mendelssohn: wondermooi meisje
3 Bij Mendelssohn: schenkster
4 Is: Bij Schumann te zingen op een zestiende, ten koste van de voorafgaande kwartnoot.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

7. De lotusbloem is angstig

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Heinrich Heine (1797 - 1856), no title, appears in Buch der Lieder, in Lyrisches Intermezzo, no. 10 BAQ CAT ENG ENG ENG ENG FRE FRE ITA POR RUS RUS SPA ENG ENG ENG RUS SPA SWE
   • This text was set to music by the following composer(s): Bonfield Akers, Paul Ambrose, Jan van Amerongen, Constantin C. von Bach, Otto Baehr, A. Ballarini, Johannes Bammer, Franz Behr, E. Berow, Vilém Blodek, Cornelius Hendrick Coster, Alexander Julius Paul Dorn, Felix von Dwelshauvers-Déry, Don Forsythe, Robert Franz, Paul Geisler, Rudolf Gernlein, Carl Friedrich Johann Girschner, Karl Gleitz, Ludwig Grünberger, Gustav Hasse, Johann von Haszlinger, Carl Heinemann, J. Heinemann, A. Helrat, George Henschel, Johann Herbeck, Arthur Hervey, Richard Hol, Th. Ivanov, Charles Edward Ives, John [Jacques] Jacobsson, William Noel Johnson, Rafael Joseffy, Ernst Friedrich Kauffmann, Wilhelm Kienzl, Julius von Kolb, Feodor Könemann, Heinz Kratochwil, Franz Krežma, Franz Paul Lachner, Leissek, Georg Lothar Liebling, Johann Karl Gottfried Loewe, Valentin Alekseyevich Makarov, Carl Orff, V. Orlov, Moses Pergament, Louis Rakemann, Eduard Rappoldi, Ernst Friedrich Eduard Richter, Anton Grigoryevich Rubinstein, Heinrich von Sahr, Peter Petrovich Schenk, Hans Schläger, Hans Michael Schletterer, Robert Schumann, Robert Schwalm, Nikolay Aleksandrovich Sokolov, Nikolay F. Solovyov, René Staar, Oscar Strasnoy, Otto Tiehsen, Hermann Wichmann, Heinrich Rudolph Willmers, Nicolai von Wilm, Felix von Woyrsch, Sergey Vladimirovich Yuferov. Go to the text.

See other settings of this text.


De lotusbloem is angstig,
Zij vreest de zonnepracht
En met gebogen hoofdje
Verbeidt zij al dromend de nacht.
 
De maan, die is haar minnaar,
Hij wekt haar met strelend licht,
Voor hem ontsluiert zij vriend'lijk
Haar vrome bloemengezicht.
 
Zij bloeit en gloeit en straalt maar
En staart omhoog, stil, verstard;
Zij geurt en zij weent en zij huivert
Van liefde en liefdessmart.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

8. Talismannen

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


God behoort de Oriënt!
God behoort de Occident!
Noord- en zuidelijke landen
Rusten vredig in zijn handen.

Hij, de enige gerechte,
Wil voor iedereen het rechte.
Zij van al zijn honderd namen
Deze hooggeprezen! Amen.

Mij doen malen wil het dwalen,
Maar gij weet mij terug te halen.
Bij mijn hand'len, bij mijn dichten,
O gij, wil mijn wegen richten!
IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

9. Lied van Suleika

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Hoe - met vreugd, niet uit te leggen -,
Lied, doorvoel ik diep je zin!
Liefdevol lijk jij te zeggen,
Dat ik heel dicht bij hem ben;
 
Dat hij steeds aan mij moet denken,
Met zijn liefde zaligheid
Steeds die verre vrouw wil schenken
Die 'm haar leven heeft gewijd.
 
Uit mijn hart, vriend, straalt je tegen,
Ja, je eigen spiegelbeeld,
Uit mijn borst, waaraan jouw zegel,
Kus na kus, werd toebedeeld.
 
Heerlijk dichten, zuiv're waarheid,
Boeien mij in sympathie,
Puur belichaamd liefdes klaarheid
In het kleed der poëzie!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

10. De weduwe uit de Hooglanden

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Ik ben gekomen naar 't lage land,
o wee, o wee, o wee!
Zo uitgeplunderd hebben ze mij,
Ik draag de honger steeds mee!
 
Zo was het in mijn Hoogland niet,
o wee, o wee, o wee!
In heel het land was er geen vrouw
Zo blij als ik, o nee!
 
Want koeien had ik twintig toen,
o wee, o wee, o wee!
Die gaven melk en boter mij,
Ik bofte daar zo mee.
 
En zestig schapen had ik daar,
o wee, o wee, zo veel!
Die warmden mij met zachte wol
Bij vorst en wintersneeuw.
 
Er was geen mens in heel de clan
Als ik zo rijk en blij;
Want Donald was de knapste man,
En Donald was van mij!
 
Zo bleef 't, zo bleef 't, tot Charlie Stuart kwam,
Hij wilde Schotland vrij;
Toen moest mijn Donald in 't geweer,
Vechten voor hem en voor mij.
 
Hoe 't hun verging, wie weet het niet?
Voor onrecht week het recht,
En op Culloden's bloedig veld,
Daar vielen heer en knecht.
 
O, dat ik naar het Laagland kwam!
o wee, o wee, o wee!
Geen vrouw is nu ellendiger
Van 't Hoogland tot de zee!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

11. Lied van de bruid I

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Moeder, moeder, denk toch niet,
Nu ik hem bemin zozeer,
Dat die liefde mij verbiedt
Jou te koest'ren, als weleer.
 
Moeder, moeder, sinds ik hem liefheb,
Ben 'k met jou zo blij!
Kom, ik druk je aan mijn hart
En ik kus je, als hij mij!
 
Moeder, moeder, sinds ik hem liefheb,
Hou 'k van jou totaal,
Dat je mij 't bestaan ooit gaf,
Waardoor ik nu heerlijk straal.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

12. Lied van de bruid II

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Laat mij aan zijn borst mij vlijen,
Moeder, moeder, laat dat schreien.
Vraag me niet: hoe zal het lopen?
Vraag me niet: hoe zal het stoppen?
Stoppen? Stoppen moet het nooit,
Lopen? Wie weet zoiets ooit?
Laat mij aan zijn borst mij vlijen, laat mij!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

13. Afscheidslied van de Hooglander

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in English by Robert Burns (1759 - 1796), "My heart's in the Highlands" FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): David Arditti, Niels Wilhelm Gade. Go to the text.

See other settings of this text.


Mijn hart is in 't Hoogland, mijn hart is niet hier;
Mijn hart is in 't Hoogland, in 't woudenkwartier.
Daar jaagt het op 't hert, gaat het ree achterna;
Mijn hart is in 't Hoogland, waarheen ik ook ga.

Vaarwel, mijn Hoogland, het afscheid valt zwaar!
De wieg van de vrijheid, het durven staat daar.
Waarheen ik ook uitzwerf, en waar ik ook ben:
De Hooglandse heuvels, iets trekt mij naar hen.

Vaarwel, mijn bergen beladen met sneeuw!
Vaarwel, valleien met bloemen zoveel!
Vaarwel, mijn wouden vol mossen en grind1,
Luid stortende beekjes, door zonlicht getint!

Mijn hart is in 't Hoogland, mijn hart is niet hier;
Mijn hart is in 't Hoogland, in 't woudenkwartier.
Daar jaagt het op 't hert, gaat het ree achterna;
Mijn hart is in 't Hoogland, waarheen ik ook ga.

[ ... ]

View original text (without footnotes)
1 Dichter bij Burns staat misschien: vol ruisende wind

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

14. Hooglands wiegenlied

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Slaap maar, lieve kleine Donald,
Evenbeeld van grote Ronald!
Wie 'm de kleine dief voortbracht,
Heel de clan had 't al gedacht.
 
Boef, met oogjes zwart als aarde!
Als je groot bent, steel een paardje;
Trek dan overal naar toe
En breng mee een Carlisle koe!
 
In het Laagland, in kastelen,
Daar, mijn boefje, kun je stelen;
Steel wat geld en steel geluk,
En kom dan naar 't Hoogland terug!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

15. Mijn hart is zwaar

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in English by George Gordon Noel Byron, Lord Byron (1788 - 1824), "My soul is dark", appears in Hebrew Melodies, no. 9, adaptation of I Samuel 16:14-23, first published 1815 DUT FRE RUS DAN FRE NYN
   • This text was set to music by the following composer(s): Alfred Alexander, Jan van Amerongen, L. G. Barbour, Charles Auguste de Beriot, Samuel Bugatch, Noble Cain, Thomas Case, T. Davenport Chatterton, Thomas Childs, H. J. Coldwell, David Leo Diamond, John Lodge Ellerton, William Wallace Gilchrist, Arthur H. Gutman, J. Valentine Hall, Leonard J[ordan] Lehrman, James Nary, Isaac Nathan, Samuel Harold Oakley, C. E. Phillips, G. Pigott, Bryceson Treharne, Thomas Van Dyke Wiesenthal. Go to the text.

See other settings of this text.


Mijn hart is zwaar! Neem van de wand
De luit maar! Want die alleen kan ik nog horen.
Ontlok haar met bekwame hand
Wat tonen die het hart bekoren.
Is nog mijn hart in staat tot hopen,
Dan wekken 't deze tonen weer,
Kan uit mijn oog een traan nog lopen,
Laat komen, en het schrijnt niet meer!
 
De klank zij diep, met wilde gloed,
En laat de vreugd er in ontbreken!
Zorg, zanger, dat ik huilen moet,
Zo niet, dit zware hart zal breken!
Want zie, van kommer haast bezweken,
In stilte wakend, leed het lang,
En nu, bedreigd door 't uiterst teken,
Brengt ondergang of heil de zang.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

16. Raadsel

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Het fluistert in 'hemel', in 'hel' hoor je 't beven,
't Klinkt vaag en traag in de echo's even,
En drink je soms thee, dan wordt het stom,
Bij een föhn, daar hoor je 't als heel licht gebrom.
Van 't huishouden houdt het, niet van de keuken,
Het kan noch mannen noch vrouwen opleuken,
Maar 't kent elk geheim, al moet je 't ontleden.
Nee, 't wordt in de poëzie niet beleden.
De wetenschap heeft het, denk aan de chemie,
Aan hiëroglyfen en hydrologie.
Bij de helden neemt het het voortouw immer,
Toch mis je 't bij vluchters van binnen ook nimmer,
Het loopt in de velden met elke haas,
Maar laat men het vluchten, dan wordt het aas.
In Teheran fijn, bij de Hunnenhorden
Is 't grover, het mooist wel in Hohner geworden.
De schaduw bergt het, maar ook de sjah.
Je hijgt het dikwijls, het is maar een... (Wat is 't?) Het is maar een...1


View original text (without footnotes)
1 Oplossing: een h

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

17. Venetiaans lied I: Zacht roeien hier

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in English by Thomas Moore (1779 - 1852), "Row gently here", subtitle: "Venetian air", appears in National Airs, first published 1822
   • This text was set to music by the following composer(s): Benjamin Carr, Edward L. Hopkins, Paul van Katwijk. Go to the text.

See other settings of this text.


Zacht roeien hier,
Mijn gondelier!
Je riem moet in het water slaan zo
Zacht, dat zij alleen
Ons hoort naar wie wij gaan!
O kon, wat hij aanschouwen kan
De hemel maar verslaan,
Hij sprak dan vast heel veel van wat
's Nachts sterren gadeslaan!
 
Nu wachten hier,
Mijn gondelier!
Aan boord de riemen! Zacht!
Naar het balkon toe 
zwaai ik mij,
Maar houd jij onder wacht.
O, wilden half zo ijv'rig slechts
Wij voor de hemel 'gaan'
Als 'n mooie vrouw ten dienste staan,
Wij konden eng'len zijn!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

18. Venetiaans lied II

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Ferdinand Freiligrath (1810 - 1876), "When through the Piazetta" CAT ENG ENG FRE GER ITA ITA
   • This text was set to music by the following composer(s): August Bungert, Constantin Decker, Alexander Fesca, Robert Fischhof, Jan Karol Gall, Richard von Gericke, Adolf Jensen, Felix Mendelssohn Bartholdy, Erik Meyer-Helmund, Henry Hugo Pierson, Robert Schumann, Friedrich Siebmann, Hans August Friedrich Zincke genannt Sommer, Giorgio Stigelli. Go to the text.

Based on

Go to the single-text view


Als door de Piazetta
De avondwind gaat,
Dan weet je, Ninetta,
Wie wachtend hier staat.
Wie ondanks je sluier
En masker jou kent,
[Als Amor zijn Venus
aan 't nachtfirmament]1.
 
Een gondelier ben ik
In kleed en gebaar,
En bevende zeg ik:
De boot ligt al klaar!
[O kom nu, nu wolken
nog Luna omgaan]2,
Laat door de lagunen,
[Geliefde]3, ons gaan!


View original text (without footnotes)
Translation of title "Venetianisches Lied II" = "Venetiaans lied II"
1 Fischhof, Mendelssohn: "Hoe 't verlangen/ Het hart mij verzengt"
2 Schumann: "O kom, nu bewolking/ Verhult nog de maan"
3 Mendelssohn: "Mijn leven"

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

19. De kapiteinsvrouw

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in English by Robert Burns (1759 - 1796), "The Captain's lady", written 1789 FRE ITA
   • This text was set to music by the following composer(s): Joseph Haydn. Go to the text.

See other settings of this text.


Hoog te paard!
Vechtlust en vertrouwen,
Helm en zwaard,
't Past je, eed'le vrouwe.
 
Als de trommels slaan,
Kruitdamp nevel legt,
Op het slagveld staan,
Waar je vriend dan vecht.
 
Is de strijd gedaan,
Kun je hem weer kussen,
Weer met hem tesaam
Thuis het vuur gaan blussen.


Deels teruggrijpend op de originele tekst van Burns.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

20. Ver, ver!

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in Scottish (Scots) by Robert Burns (1759 - 1796), "The Bonie Lad That's Far Awa", written 1788 FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): Ludwig van Beethoven. Go to the text.

See other settings of this text.


Hoe kan ik blij en vrolijk zijn
En stralend rondgaan als een ster?
De knappe jongen waar 'k van hou
Is over de bergen ver, ver!
De knappe jongen waar 'k van hou
Is over de bergen ver, ver!

Ik heb geen last van winterkou,
Al blaast de sneeuwstorm mij omver.
Een traan komt echter mij in 't oog,
Denkend aan hem, zo ver, ver!
Een traan komt echter mij in 't oog,
Denkend aan hem, zo ver, ver!

[ ... ]

Deels teruggrijpend op de originele tekst van Burns (The bonie lad that's far awa)

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

21. Wat wil het eenzame traantje?

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Heinrich Heine (1797 - 1856), no title, appears in Buch der Lieder, in Die Heimkehr, no. 27 CAT ENG ENG ENG ENG FRE FRE ITA ENG FRE HUN
   • This text was set to music by the following composer(s): Eyvind Alnæs, Emma Babnigg, Heike Beckmann, Heinrich Bellermann, Julius Benoni, Hans von Blome, János Bókay, Nadia Boulanger, Hans Bronsart, Pyotr Petrovich Bulakhov, Hans Guido, Freiherr von Bülow, Jeannette Antonie Bürde, Akos von Buttykay, Peter Cornelius, Carl Heinrich Cornill, Anton Antonovich Derfeldt, Bernard van Dieren, Aleksandr Ivanovich Dyubyuk, O. Esfonde, Alexander Fesca, Friedrich Fetzer, Robert Franz, Fr. Gartner, Christian Friedrich Grimmer, Ferdinand Gumbert, Aleksandr Lvovich Gurilyov, Stephen Heller, Robert Hermann, M. Hermann-Ehren, Béla Hiloczky, Caspar René Hirschfeld, Voiczek Ivanovich Hlavác, Otto Jaritz, Emil Kauffmann, Genady Osipovich Korganov, Franz Paul Lachner, Eduard Lassen, Martin Lesser, Alfred von Lindheim, jun., Heinrich Lorscheidt, L. Lüdecke, Carl Lührss, George Alexander MacFarren, Ladislao de Makray, Leonid Dimitrievitch Malashkin, Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Mendelssohn-Hensel, Ernest Nikolayevich Merten, Victor Ernst Nessler, Sigismund von Neukomm, R. Nietzsche, Alfred Reisenauer, Karl Gottlieb Reissiger, Josef Roch, Scott Root, Hermann Schellenberg, G. Scheller, Peter Petrovich Schenk, Adolf Schimon, J. C. Schmidt, Robert Schumann, Ferdinand Sieber, Frantisek Zdenek Xavier Alois Skuhersky, Nikolay Aleksandrovich Sokolov, Julius Stern, Sigismund Thalberg, Feofil Matveyevich Tolstoy, Th. Trendelenburg, Frank Valentin Van der Stucken, Johann Vesque von Püttlingen, Otto Wangemann, Johannes Wendel, Heinrich Rudolph Willmers, A. Woeltge, Carl Zerrahn. Go to the text.

See other settings of this text.


Wat wil het eenzame traantje?
Het maakt mijn blikken vaag.
Het bleef van vroeger achter,
Restant van 'n nederlaag.
 
Het had nog veel glinst'rende zusjes,
Waarvan ik er geen meer vind:
Met al mijn ellende en vreugde
Vervlogen in nacht en wind.
 
Als nevel is ook vervlogen
De blauwe ogenpracht,
Die mij al die vreugd' en ellende
Glimlachend het hart in bracht.
 
Ach, ook mijn liefde zelf, ja,
Vervloog als 'n lichte zucht!
Jij oude, eenzame traantje,
Neem jij nu maar ook de vlucht.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

22. Niemand

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Ik heb mijn vrouw alleen,
En deel haar, nee, met niemand;
Geen koekoek1 wil ik zijn,
Tot koekoek maak ik niemand.
 
Ik bracht wat geld bijeen,
Maar daarvoor dank ik niemand;
Ik heb ook niets te leen,
En borgen hoeft mij niemand.
 
Ik ben ook niemands baas
En buig mijn hoofd voor niemand;
Mijn zwaard prikt wel, helaas,
Ik ben beducht voor niemand.
 
Ik voel mij frank en vrij,
Geen kniesoor ben 'k, voor niemand;
Geeft niemand wat om mij,
Mij interesseert ook niemand.


View original text (without footnotes)
1 Synoniem voor hoorndrager

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

23.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
 • a text in Scottish (Scots) by Robert Burns (1759 - 1796), "Out over the Forth"
   • This text was set to music by the following composer(s): Humphrey Procter-Gregg. Go to the text.

See other settings of this text.


Ver over de Forth, kijk ik uit naar Noord:
Maar Hoogland en Noord, wat heb 'k er mee?
En Oost dan wel Zuid, och, wat maakt het uit,
Het verre land en de wilde zee?
 
In 't Westen wenkt waar mijn hart aan denkt,
Wat mij al slapend en dromend verrukt;
In 't Westen woont die mijn liefde beloont,
Mij en mijn kindje aan 't harte drukt.


Translation of title "Im Westen" and "In Westen" = "In 't Westen"
Deze bewerking grijpt ten dele terug op het origineel van Burns. Met name de verwijzingen naar sneeuw en zon zijn door Gerhard zelf bedacht.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

24. Jij bent mij als een bloemkelk

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Heinrich Heine (1797 - 1856), no title, appears in Buch der Lieder, in Die Heimkehr, no. 47, first published 1825 CAT CHI ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG FRE FRE GRE GRE HUN HUN IRI ITA ITA POR RUS RUS SPA SPA SPA ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG ENG FIN FRE FRE FRE FRI HEB ICE ITA ROM SWE SWE SWE
   • This text was set to music by the following composer(s): Friedrich Wilhelm Agthe, Gebhardt von Alvensleben, Albert Felix, Graf Amadei, Hermann Ambrosius, Adolf Ander, Julius André, Nikolai Vasil'yevich Artsybushev, Roger Ascham, Aschultz von Goldenbeck, Conrad Ashelm, Ernst Bacon, John Ford Barbour, Charles Ainslie Barry, Richard Bartmuss, P. Baumeister, Wilhelm Baumgartner, Sigmund C. Bechtel, Albert Ernst Anton Becker, H. Becker, Sonja Beets, Julius von Beliczay, Franz Bendel, Georg Felix Benkert, E. M. Benson, Hendrik Joseph van Berckel, Johann Hermann Berens, Johan Cornelius Berghout, Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, Baron Berners, M. von Bieberstein, Blessen, Ferdinand Boehme, Oskar Böhme, Heinrich Böie, János Bókay, Victor Boos von Waldeck, Philipp Borchard, Theodor Borchers, Anton Johannes Bouman, Johannes Brahms, F. Brandenburg, Wilhelm Brauer, Hans Bronsart, Anton Bruckner, Adolph Bruné, Hans Guido, Freiherr von Bülow, August Bungert, Konstantin Bürgel, Norbert Burgmüller, Eugen von Buri, Willy Burmester, Ferruccio Busoni, Akos von Buttykay, Charles Wakefield Cadman, George Whitefield Chadwick, Carlos Chávez, Cecil Coles, Franz Aloys Theodor Commer, Louis C. de Coppet, Leslie Crabtree, Hastings Crossley, T. de Czerniewsky, Wilhelm Czerwinski, Richard Czerwonky, Berthold Damcke, Louis Dames, F. Dankmann, Hans Decker, Eugen Degele, Anton Deprosse, Friedrich Wilhelm Dietz, Nicola Dmitrieff, A. C. von Dombay, Carl Heinrich Döring, Heinrich Dorn, Alexander Julius Paul Dorn, Otto Dresel, Alexander Dreyschock, Martin G. Dumler, Otto Johann Anton Dütsch, Louis Ehlert, Erich van Ennes, Adolf Erichson, Pierre Even, Louis Fanzler, Robert Fischhof, Carl Theodor Flodin, Ernst Paul Flügel, Adolph Martin Foerster, Rudolf Förster, Don Forsythe, John Herbert Foulds, Eduard Franck, Ludwig Freytag, F. C. Füchs, Emil Egon , Fürst von Fürstenberg, as Emil Urach, Virginia Gabriel (attribution uncertain), Josef Gauby, Theodor Ph. Gaude, Paul Geisler, Georg V, Friedrich Alexander Karl Ernst August, König von Hannover, Theodor Heinrich Gerlach, Georg Geyger, Gerald M. Ginsburg, Georg Eduard Goltermann, Gustav Heinrich Graben-Hoffmann, Aleksandr Tikhonovich Gretchaninov, Christian Friedrich Grimmer, Gertrude E. Grossmann, Oskar Guttmann, Emil Hahn, M. Hälbmayr, E. Halven, Leif Halvorsen, Benjamin Hamma, William Gardiner Hammond, J. von Harder, Hubbard William Harris, Ludwig Hartmann, Édouard de Hartog, Carl Häser, M. Hasert, Rudolf Hasert, Johann von Haszlinger, Moritz Hauptmann, Miska Hauser, Gustav Freiherr von Heine-Geldern, Carl Heinemann, Victor Heinisch, Albert Heinss, Albert Heintz, A. R. Hellmann, George Henschel, Gottfried Herrmann, Hedwig Hertz, Arthur Hervey, Wilhelm Hill, Marie Hinrichs, S. Hirsch, Emil Adolf Hoffmann, Ludwig Hoffmann, David Hönigsberg, Emil Hoppe, Wilhelm Humpel, Henry Holden Huss, Alexander Alexandrovich Iljinsky, Ivansky, Charles Edward Ives, John [Jacques] Jacobsson, L. de Jadovsky, Eduard Jantsch, William Noel Johnson, H. Jung, Johann Wenzeslaus Kalliwoda, L. Kalthoff, Carl Katzenberger, Guy de Kervéguen, Vicomte, Wilhelm Killmayer, K. Kissner, Jacob Knoller, Joh. Koffka, Christian Louis Heinrich Köhler, Bernhard Köhler, Marie Henriette König, Gerardina Koning, Paul Koutnik, Heinz Kratochwil, Anna Krause, Emil Krause, M. J. Kremer, Max Kretschmar, Franz Krežma, Diederich Krug, Paul Krummeich, Friedrich Wilhelm Kücken, Paul Kuczynski, Ernst Kullak, Franz Paul Lachner, Benjamin Lambord, Julius Lammers, Th. Laussmann, Louis Lavater, Carl Laverrenz, M. Lennard, Theodor Leo, H. Leucht, Georg Lothar Liebling, Grigory Andreyevich Lishin, Leonid Leonidovich Lisovsky, Franz Liszt, J. Herbert Low, Ernest Campbell MacMillan, Carl Mahlberg, Jan Adam Maklakiewicz, Friederike Malinska, Hermann Marschall, Julius Matthes, M. Matthes, Emilie Mayer, Carl Mayrberger, Jul. E. Meyer, Oscar Meyer, Ödön von Mihalovich, Estelle Miller, Pieter Molenbroek, Gregor Molitor, Willy Mosbacher, Karl Christian Müller, Fr. Neumann, Ethelbert Woodbridge Nevin, Th. Niemann, Thorvald Otterström, Eugeniusz Pankiewicz, Johann Pfeiffer, R. A. Pfennig, Robert Pflughaupt, Charles Philip, Wilhelm Philippi, F. L. von Plessen, Carl Ferdinand Pohl, William H. Pontius, J. van der Porten, Ciprian Porumbescu, Wilhelm Pranz, Bruno Ramann, Benedikt Randhartinger, Gustav Rebling, Adolf Reichel, Karl Heinrich Carsten Reinecke, J. Renaud, Siegmund Reunert, Wilhelm Heinrich Riehl, Martin Roeder, Franz Freiherr von Romaszkan, Arthur Rosenstein, Mathilde, Baroness Willy de Rothschild, Anton Grigoryevich Rubinstein, Franz Rudolph, Horace Rumbold, Wilhelm Rust, Sergei Gavrilovich Rybakov, Heinrich von Sahr, C. Otto Schaefer, Chr. Schäffer, P. Schanzberg, Theodor Scheibel, Fritz Scheiding, G. Scheller, Apolinary Scheluta, Georg Schiemer, Adolf Schimon, Léandre Schlegel, Alexandra von Schleinitz, Wilhelm Schlenther, Albert Schmidt, Friedrich Schmidt, G. Schmidt, Louis Schmidt, W. G. Schmidt, Hermann Scholtz, Hermann Schreyer, Albert Schröder, Karl Schröder, Robert Schumann, L. Schwab, Hugo Schwantzer, Heinrich Schwartz, Wilhelm Schwarz, Hans T. Seifert, Ed. Seiffert, F. Seitz, Giovanni Sgambati, P. Sidorenko, Friedrich Siebmann, Karl Heinrich August Siemers, A. von Sigmond, Emil Sjögren, Paul Slawitzky, Wilson George Smith, Oliver P. H. Smith, Pyotr Petrovich Sokalsky, A. M. Somov, Theodor Souchay, B. Sporck, Rudolf, Graf von Sporck, Hatto Ständer, Wilhelm Steifensand, Wilhelm Wenzel Steinhardt (attribution uncertain), Emil Steinkühler, Wilhelm Eugen Stenhammar, Carl Stiehl, Benno Stolzenberg, Korstiaan Stougie, E. Strubel, Victor von Styrcea, Wilhelm Taubert, I. Eugen Telbisz, P. H. Thielen, Rudolf Thoma, A. Thomas, Henri Tibbé, Edgar Pierre Joseph Tinel, Leva Tokman, Paul Tolmatchoff, Latham True, Ernest Edwin Phillip Truman, Theodor Twietmeyer, Friedrich Julius Urban, Frank Valentin Van der Stucken, Aleksandr Yegorovich Varlamov, Wenzel Heinrich Veit, Johann Vesque von Püttlingen, Mikhail Yur'yevich Viel'gorsky, Konstantin Petrovich Vil'boa, Franjo Serafin Vilhar-Kalski, Frans Vink, Karl Vollweiler, Charles Voss, William Vincent Wallace, Ferdinand Warnke, John Warrack, Konrad Ulrich Alexander, Graf von Wartensleben, Severin Warteresiewicz, Johan Weegenhuise, W. Wenigmann, Carl Wettig, Johannes Weyrauch, Hermann Wichmann, Friedrich von Wickede, Carl Friedrich Wilhelm, Healey Willan, Heinrich Rudolph Willmers, Eduard Willvonseder, Alexander Winterberger, Theodore de Witt, A. Woeltge, Hugo Wolf, Ferdinand Wrede, E. Wunsch, E. Zander, Otto von Zedlitz, Baron, Z. Ziegler, C. F. Zietzschmann, Hans Zois, Freiherr von Edelstein, Paul Zumbach. Go to the text.

See other settings of this text.


Jij bent mij als een bloemkelk,
Zo lief en mooi en pril;
Ik kijk je aan, en weemoed
Sluipt mij in 't hart, heel stil.
 
Het is alsof ik mijn handen
Op 't hoofd jou leggen moet,
Biddend dat God je zal houden
Zo rein en mooi en goed.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

25. Uit 'Oosterse Rozen'

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Ik zend je deze groet als geur van rozen,
Ik zend haar aan een rozig lief gezicht.
Ik zend je deze groet als lentekozen,
Ik zend haar aan een oog vol lentelicht.
 
Mijn hart vol stormen, pijnlijke neurosen,
Zendt je die zucht, die teer zich tot jou richt!
Als jij wilt denken aan de vreugdeloze,
Dan wordt de hemel van mijn nachten licht.


Östliche Rosen (1822): dichtbundel van Rückert

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

26. Ten slotte

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Hier in deze zwaar benauwde luchten,
Vol weemoedigheid,
Heb ik jou een onvolmaakte krans gevlochten,
Zuster, bruid!
Als ons, boven opgenomen,
Straks Gods Zoon in d' ogen kijkt,
Zal de liefde een volmaakte krans ons vlechten,
Zuster, bruid!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works