You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of May 6, we are $2,380 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today to join dozens of other supporters in making this important overhaul possible!

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Šest písní na básně A. S. Puškina

Word count: 363

Song Cycle by Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951)

Show the texts alone (bare mode).

1. Já měl vás rád [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on
 • a text in Russian (Русский) by Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 - 1837), no title, 1829, first published 1830 ENG ENG FRE ITA
   • This text was set to music by the following composer(s): Fyodor Stepanovich Akimenko, Aleksandr Aleksandrovich Aliabev, Feliks Mikhailovich Blumenfeld, Leslie Crabtree, César Antonovich Cui, Aleksandr Sergeyevich Dargomyzhsky, Nikolai Karlovich Medtner, S. Razorenov, A. D. Sheremetev, Feofil Matveyevich Tolstoy. Go to the text.

See other settings of this text.


Já měl vás rád: ta láska ještě zcela 
v mém srdci dosud neuhasla snad;
slov dosti však, jež vás by zabolela; 
chci mlčet již a klid vám zachovat.
Já mél vás rád: tu žárle nemohoucně, tu drcen ostychem,
tu vnořen v němý žal;
já měl vás rád: tak upřímně, tak vroucně,
jak dej Bůh, by vás jiný miloval.
Já měl vás rád.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

2. Své sny jsem přežil [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on
 • a text in Russian (Русский) by Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 - 1837), 1821, first published 1823 ENG ENG
   • This text was set to music by the following composer(s): Evgenii Fedorovich Alenev, Aleksandr Aleksandrovich Aliabev, Nikolai Karlovich Medtner, Nikolai Sergeyevich Titov. Go to the text.

See other settings of this text.


Své sny jsem přežil a svá přání,
své touhy přestal milovat;
jsem živ už leda pro strádání,
když v srdci pusto je a chlad.

V zlých bouřich osudu
můj věnec už zvadl,
kdys tak svězí přec;
sám žiji, smutný vyhoštěnec,

a čekám jen už na konec...
Tak mrazivého větru s pole sem
Zalehne-li divý hvizd,
sám zbyvší na haluzi holé,
se chvěje poděsěný list.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

3. Prozaik a básník [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on

Go to the single-text view


Co se tak pachtíš, prozaiku?
Sem s myšlenkou a v okamžiku
já zaostřím ji břitký šíp,
rým přidám jí, by vzlítla líp,
a poté o tětivu ji silně opřev,
napnu pružný luk.
Viz, k cíli letí neúchylně.
A nepřitel už ani muk!


Submitted by Ferdinando Albeggiani

4. Do alba [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on

Go to the single-text view


Vás, poupě, na loktech jsem choval.
Toť dávno: kdo by nelitoval 
a nevzpomínal oněch let?
Teď z poupěte je plný květ, 
a já, kde zhlédnu jei, tam běžím.
A v srdci starch a v prsou trn, 
vás jak svou zřítelnici střežím,
nad vaší krásou, zjevem svězím 
jak stará chůva pýchy pln, pln.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

5. Ptáček [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on

Go to the single-text view


To u nás doma zvyklost stará,
já i zde v cizině ji ctím:
a ptáčka v jasný svátek jara
dnes na svobodu propouštím.

A nereptám už proti Bohu,
jsem vesel, šťasten snad,
že stvořenícku volnost
mohu byť jednomu jen darovat!


Submitted by Ferdinando Albeggiani

6. Elegie [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Authorship


Based on
 • a text in Russian (Русский) by Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 - 1837) ENG FRE
   • This text was set to music by the following composer(s): Leslie Crabtree, César Antonovich Cui, Nikolai Karlovich Medtner, Dmitri Nikolaevich Smirnov. Go to the text.

See other settings of this text.


Co sbylo z nich, z let veselí a pitek,
co zbylo víc než v srdci kalný zbytek?
Jak víno však, ten mnoholetý trud,
čím starší je, tím silnější má chuť.
Jdu stínům vstříc ... Burácející moře mých přístích dnů
žal valí jen a hoře ...

A přece ne, já nechci zemříti, chci myslit, žít,
chci zuby se vříti a doufati, že v proudu,
jenž mi nese zla, bědy, bol i radost, zakmitne se,
že rytmem slov se ještě opiji,
nad smyšlenkou že slzy proliji,
že padne snad v ten západ můj,
v zem rodnou i lásky zář,
lásky zář jak úsměv na rozchodnou.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works