The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Rosaliana

Word count: 342

Song Cycle by Joaquín Rodrigo Vidre (1901 - 1999)

Show the texts alone (bare mode).

1. Cantart' ei, Galicia [ sung text checked 1 time]

Language: Galician

Authorship


Go to the single-text view


Cantart' ei, Galicia,
teus doçes cantares,
qu'así mô pediron
na veira do mare.

Cantart' ei, Galicia,
na lengua gallega,
consuelo dos males,
alivio das penas.

Mimosa, soave,
sentida, queixosa;
encanta si ríe,
conmove si chora.

Cal ela, ningunha
tan doçe que cante
soidades amargas,
sospiros amantes.

Misterios de tarde,
murmuxos da noite:
cantart' ei, Galicia,
na viera das fontes.
Qu' así mô pediron,
qu'así mô mandaron,
que cante que cantee
na lengua qu' eu falo.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. ¡Por qué? [ sung text checked 1 time]

Language: Galician

Authorship


Go to the single-text view


¡Por qué, miña almiña,
por qu' hora non queres
o que antes querías?
¡Por qué pensamento,
por qu' hora non vives
d' amantes deseyos?
¡Por qué, meu esprito,
Por qu' hora te humildas,
cand' eras altivo?
¡Por qué, corazón,
por qu' hora non falas
á terra y ó ceo?
¿Ou tí, roxa estrela
que din que conmigo
naciche, poideras
por sempre apagarte,
xa que non pudeche
por sempre alumarme!...


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Adiós ríos, adiós fontes [ sung text checked 1 time]

Language: Galician

Authorship


Go to the single-text view


Adiós ríos, adiós fontes
adiós regatos pequenos
adiós vista dos meus ollos,
non sei cándo nos veremos.
Miña terra, miña terra
terra donde m'eu criey
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantey.
Prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento
paxariños piadores,
casiña de meu contento.
Muhiño d'os castañares,
noites craras do luar,
capaniñas timbradoras
da igresiña do lugar.
Amoriñas d' as silveiras
qu' eu lle ddab' o meu amor,
caminiños antr ' o millo,
¿adiós groria! ¿Adiós contento!
¿Deixo a casa donde nacín
¿deixo a aldea que conoço,
por un mundo que non vi!
Deixo amigos por extraños,
deixo á veiga po-lo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¿Que pudera non deixar!...


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. ¿Vamos bebendo! [ sung text checked 1 time]

Language: Galician

Authorship


See other settings of this text.


Teño tres pitas brancas
e un galo negro,
que han de poñer bôs hovos,
andand' o tempo.
Y hei de vendel-os caros
pol-o Xaneiro,
y hei de xuntal-os cartos
para un mantelo,
y heino de levar posto
no casamento,
y hei, por mira, Marica,
vai por un neto,
e antramentas non quitas
ese cerellos,
y as pitas van medrando
c' o galo negro,
para poñel-os hovos,
e todo aquelo
d' o Xaneiro, d' os cantos,
y o casamento,
miña prenda da alma,
¿vamos bebendo!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works