10 Gezelleliederen

Song Cycle by Jan Van Dijk (b. 1918)

Word count: 317

1. Jesu, wijs en wondermachtig [sung text checked 1 time]

Jesu, wijs en wondermachtig,
[weest mij, armen]1 knecht, indachtig,
[leert]2 mij spreken uwen naam;
Jesu, [maakt]3, ofschoon onweerdig,
[te]4 uwen lof mijn tonge veerdig,
[te]5 [uwer]6 eer mijn lied bekwaam!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Verhelst: weest -> wees ; leert -> leer

1 Buitendijk: "wees mij, Uwe knecht"; J. Tinel: "wees mij, arme"; De Haas, Meima, Meulemans, E. Tinel: "wees mij, armen"
2 Buitendijk, Meima, Meulemans, J. Tinel: "leer"
3 Buitendijk, De Haas, Meima, Meulemans, J. Tinel, E. Tinel: "maak"
4 Buitendijk, De Haas, Hoogewoud, Mortelmans, Remmers, J. Tinel: "t' "
5 Buitendijk, Hoogewoud, Mortelmans, Remmers, J. Tinel: " 't"
6 Remmers: "Uwen"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. 't Is stille [sung text checked 1 time]

't Is stille, allengerhand,
     en weerom wordt het avond;
[het zonnelicht is henen, 't is]1
     een ander land nu lavend.
't Is stille, stille, ... zoetjes vaart
     dat [roerde]2 alom, [te rustewaard]3.

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 omitted by Bijvanck
2 Celis: "roerd' "
3 Blomme: "te ruste alom te ruste, rustewaard", Van Hoof: "vaart zoetjes"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. 't Pardoent [sung text checked 1 time]

't Pardoent, en op de klokke slaat
Gods Engel, in een wolkgewaad.
Ave Maria!
 
't Pardoent, uw tale ik wel bevroe,
en 'k stemme in 't woord des Heeren toe.
Ave Maria!
 
't Pardoent, en 't vleeschgeworden Woord
bij arme liên te huis behoort.
Ave Maria!

Authorship

See other settings of this text.

Spelling changes used by Mortelmans: vleeschgeworden -> vleesch geworden"
Spelling changes used by Röntgen: Heeren -> Heren
Spelling changes used by Van Puyvelde: Heeren -> Heren; vleeschgeworden -> vleesgeworden


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Het strooien dak [sung text not yet checked]

Het strooien dak, mij wel behaagt
wanneer het sneeuw - en hagelvlaagt;
't en regent noch 't en wintert niet
daardeure, noch ge en vindt er niet
als vrede, zij der stormen stoot
en 't ongeweerte nog zoo groot.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Alles zweeg [sung text checked 1 time]

Alles zweeg... mijne oog, geloken,
'n liet geen toegang naar mijn ziel,
toen, al stormen losgebroken,
mij dit woord te binnen [viel]1:
"Leveling, 't is uitgesproken,
sterven zult ge, en g'hebt een ziel!"

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling change(s) by Van der Horst: geloken -> gelokken

1 Van der Horst: "wel"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Waar gaat gij [sung text checked 1 time]

Waar gaat gij, o geest van de blomme
wanneer
zij 't leven moet laten en liggen

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Zilverwitte abeelen [sung text not yet checked]

Wit van bol en wit van bast,
zilverwitte abeelen... 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. De snee lag op de daken [sung text checked 1 time]

De snee lag op de daken,
de snee lag achter 't land,
langs wegen, landen, straten,
't was snee al dat men vand,
al snee,
't was snee al dat men vand!

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. Reeds jaren [sung text checked 1 time]

Reeds jaren hert in hert
gevlochten en gebonden,
hoe scheurt het, als de band
op 't onverwachtste breekt!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Slaapt, kindje slaapt [sung text checked 1 time]

Slaapt, slaapt, kindje slaapt,
En doet uwe oogskes toe,
Die pinkelende winkelende oogskes daar,
['k]1 ben ['t]2 wiegen al zo moe:
'k en kan u niet meer wiegen,
'k en ga u niet meer wiegen,
Slaapt, [slaapt]3, toe!
g'hebt uw hert-uw mondje voldaan,
g'hebt al uw krinkelende krulletjes aan,
ach en ['k]1 en kan van uw wiegske niet gaan:
[slaapt, slaapt]4, toe!

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Aerts: uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pink'lende wink'lende
Spelling changes used by Appeldoorn: uwe -> uw
Spelling changes used by Bouquet: uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pinklende winklende
Spelling changes used by De Vocht: uwe -> uw
Spelilng changes used by Hinderdael: kindtje -> kindje ; uwe oogskes -> uw oogskens ; pinkelende -> pinklende ; oogskes -> oogskens; hèrt- -> hert ; mondtje -> mondje ; krullejes -> krulletjes
Spelling changes used by Masséus: g'hebt -> ge hebt
Spelling changes used by Simonart: kindtje -> kindje; uwe -> uw; pinkelende winkelende -> pinklende winklende ; mondtje -> mondje; krullejes -> krullekes
Spelling changes used by Van Rennes: pinkelende, winkelende -> pink'lende, wink'lende; mondtje -> mondje; krullejes -> krullekes
Spelling changes used by Verhaaren: kindtje -> kindje; uwe -> uw
Spelling change used by Zagwijn: uwe -> uw

1 Masséus: "ik"
2 Masséus: "het"
3 Bouquet: "slaapt kindtje"
4 De Vocht: "slaap, slaap"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]