The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Zes liederen op gedichten van Gellert

Word count: 1658

Song Cycle by Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Original language: Sechs Lieder nach Gedichten von Gellert

1. Smeekbede

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


God, Heer, uw goedheid reikt zo wijd,
Zo ver de wolken drijven,
Gij kroont ons met barmhartigheid,
Helpt overeind ons blijven.
Heer! Gij mijn burcht, mijn rots, mijn oord,
Verneem mijn roep, aanhoor mijn woord,
Want ik wil tot u bidden.

[ ... ]

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. De liefde tot de naaste

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Als iemand zegt: ik houd van God,
Maar haat draagt tot zijn broeders,
Die drijft met Gods gebod de spot
En kwetst de waarheidshoeders.
God heeft ons lief; van Hem ik moet
De naaste koest’ren als mijn bloed.

[ ... ]

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3. Over de dood

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Zie, mijn levenstijd verstrijkt,
IJlings word ‘k naar ’t graf gedreven,
En wat straks, als moog'lijk blijkt,
Dat 'k niet lang meer heb te leven?
Denk o mens, denk aan je dood!
Stel niet uit, besef de nood!

[ ... ]

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. De roem van God in de natuur

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


De heem’len roemen de naam van de Eeuw’ge;
Hun galm plant ver zijn glorie voort.
Hem roemt de aardbol, hem prijzen de zeeën;
Verneem , o mens, hun godd’lijk woord!

Wie draagt des hemels ontelbare sterren?
Wie voert de zon steeds uit haar tent?
Zij komt en schittert, lacht toe ons van verre,
En volgt haar weg gelijk een held.

[ ... ]

Note: Beethoven gebruikte alleen de eerste twee coupletten, maar van deze vertaling kunnen ook de andere vier op zijn partituur gezongen worden.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. Gods macht en voorzienigheid

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


God is mijn lied!
Hij is de God der sterkte,
Hoog is zijn naam
En groot zijn al zijn werken,
En alle heem’len zijn gebied.

[ ... ]

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Boetelied

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Voor u, alleen voor u heb ik gezondigd
En kwaad vaak jegens u gedaan.
Gij ziet de schuld, die mij de vloek aankondigt,
Zie, God, ook mijn ellende aan.
 
U is mijn nood, mijn zuchten niet verborgen,
En al mijn tranen, die ziet gij.
Ach God, mijn God, hoe lang blijf ik in zorgen?
Hoe lang houdt gij u ver van mij?
 
Heer, handel niet met mij naar al mijn zonden,
Vergeld mij niet conform mijn schuld.
Ik zoek u zeer, geef u aan mij gevonden,
Gij, God van meelij en geduld.
 
Gij wilt al lang mij met genade stillen,
God, Vader van barmhartigheid.
Geef mij dus vreugd, uw grote naam ter wille,
Gij zijt mijn God, die graag verblijdt.
 
Laat blij uw weg mij volgen weer, de smalle
En leer mij ook uw heilig recht1,
Daag’lijks te doen volgens uw welgevallen;
Gij zijt mijn God, ik ben uw knecht.
 
Heer, haast u toch, een hand mij toe te steken,
En leid mij voort op vlakke baan.
Hij hoort mijn kreet, de Heer verhoort mijn smeken
En neemt mijn ziel in liefde aan.


View original text (without footnotes)
1 Beethoven herhaalt ‘uw heilig recht’

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works