The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Fantasi och verklighet III

Word count: 415

Song Cycle by Yrjö Henrik Kilpinen (1892 - 1959)

Show the texts alone (bare mode).

1. Med strömmen [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Virran myötä ", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Stupande strand, al och ek,
berg och grotta, murgrön och mossa.
Böljorna brotta sig väg under lek,
fräsa och frossa, delas ibland,
skumma kring stenar, hängande grenar;
omfamna rusande, gröna förtjusande,
småtäcka öar med störtande sjöar,
spegla fjällens soliga toppar,
stänka i höjden pärlande droppar,
rinna och klinga, susa och springa,
skina i blått, skumma i vitt,
nyckfullt och fritt.

Vila i grått, stålklara, grunda,
skugga i grönt, gulddjupt och skönt,
saftiga, sunda,
krusas och darra i violett,
lova och narra på tusen sätt
stenar som skina ljusa och fina,
stenar som natten, sköljda av vatten.

Fåglarna flyga i flöjtande skaror,
ormarna smyga som levande snaror.
Framom försilvrande
björkstammen, virvlande,
sjöarna stupa ner i det djupa.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Min grav [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Hautani", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Ma tombe", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


O, gräv mig en grav, dödgrävare snäll, 
jag längtar att komma till vila, 
jag ser inga stjärnor ute i kväll, 
där mörka skyarne ila.

Jag hade ett hjärta, som gav och som gav.
Nu har det ej mera att giva.
Ack, snälla dödgrävare, gräv mig en grav;
jag kan ej min ledsnad beskriva.

Nu stå där blott åter ett svidande sår --
där riva de alla och sarga;
ack, snälla dödgrävare, red mig en bår,
så lugna kanske sig de arga.

[Så]1 kan jag måhända få fred i min grav;
där växa små blommor ur mullen.
Jag hade ett hjärta som gav och som gav. --
Ack, kasta ej stenar på kullen!


View original text (without footnotes)
1 Rängstrom: "Då"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Japansk akvarell [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Japanilainen akvarelli ", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Japanisches Aquarell", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission


En fågel genom natten far,
jag tror att det en uggla var;
hans blick stod lysande och klar,
han på sin färd småfåglar tar.

Över hela himmelen vida
ett långsträckt moln syns glida,
ett jättelångskepp, smalt och svart,
under drömmande stjärnor blida.

Vart skall det skrida?
Vart skall det skrida?
Vart?


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Jag [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Minä", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Moi", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Jag gråter blodiga tårar,
de falla för synder och sorg,
för allt som sårat, som sårar
mitt hjärtas sargade borg.

På ingen jag skyller mitt öde;
jag följer min lefnads ström
och rusar med eget flöde
från boja, stängsel och töm.

Jag utan beräkning vänder
till baka till jordens famn
och skrattar vid afgudabränder
åt ära, rykte och namn.


Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 112.


Submitted by Pierre Mathé [Guest Editor]

5. Näcken [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): ENG FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The elfking"
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Näkki", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Le nix", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Der Neck"


Djup stod färgen på fura [på]1 sten,
Furor och stenar, de kasta skuggor hän
I skummande silver och gull.

Sitter på stenen i skuggans breda famn,
Svartlockig gosse, så bleknad som en hamn,
Och trevar med stråke på sträng.

Neckens gullharpa spela opp en dans,
Gigan går efter och mistar all sin sans
För elvkung med silver i skägg.

Gossen var blott min egen fantasi -
Necken var forsen, som brusade förbi
Och stänkte sitt skum på min kind.


View original text (without footnotes)
Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 190.

Note: "Necken" is sometimes spelled "Näcken"
1 Kilpinen: "och på"

Submitted by Pierre Mathé [Guest Editor]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works