The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Vrouwenliefde en -leven

Word count: 872

Song Cycle by Robert Schumann (1810 - 1856)

Original language: Frauenliebe und -Leben

1.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Sinds ik hem gezien heb,
Meen ik blind te zijn;
Waar ik maar mijn blik richt,
Zie ik hem alleen;
Als in wakend dromen
Zweeft zijn beeld mij voor.
Uit het diepste donker
Breekt het lichter, [lichter]1 door.
 
Grijs en grauw is verder
Alles rondom mij,
Met mijn zussen spelen,
't Maakt mij niet meer blij.
'k Zou veel liever huilen
In mijn kamertj' alleen;
Sinds ik hem gezien heb
Meen ik blind te zijn.


View original text (without footnotes)
1 herhaling door Schumann

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. Hij, de heerlijkste van allen

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Hij, de heerlijkste van allen,
O zo vriend'lijk, o zo goed!
Lieve lippen, klare ogen,
Held're geest en sterke moed.
 
Zie je daar, in blauwe diepte,
Licht en heerlijk staan die ster?
Zo straalt hij ook aan mijn hemel,
Licht en heerlijk, groots en ver.
 
Volg maar, volg je eigen banen.
'k Wil slechts turen naar jouw schijn,
Slechts deemoedig daarnaar kijken,
Zalig slechts en droevig zijn!
 
Hoor maar niet mijn stille bidden,
Jouw geluk slechts toegewijd;
[Je]1 mag mij, simpel kind, niet kennen,
Hoge ster vol heerlijkheid!
 
Slechts de waardigste van allen
Mag jouw uitverkoor'ne zijn,
En ik zal die noob'le zeeg'nen,
[Zeeg'nen]2 telkens, zonder eind.
 
Ik zal blij zijn dan en huilen,
Ingelukkig als een bruid;
En al zou mijn hart ook breken,
Breek maar, hart, wat maakt het uit?


View original text (without footnotes)
1 Je: te zingen op een voorslag
2 Bij Schumann dit weglaten.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3.

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Ik kan 't niet vatten, niet denken,
Een droom heeft vast mij misleid:
Hoe heeft hij toch onder allen
Mij, arme, vereerd en verblijd?
 
Mij was 't als had hij gesproken:
"Ik ben voor eeuwig van1 jou",
Mij was 't - ik droom vast ook nu nog,
O nee, vergeet het maar gauw.
 
O, laat mij dromend maar sterven,
Gekoesterd zacht aan zijn borst,
De zaligste dood inslurpen
In tranen van hemelse dorst.


View original text (without footnotes)
1 Eeuwig van: Bij Schumann te zingen op drie achtste noten

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. Jij, ring hier aan mijn vinger

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Jij, ring hier aan mijn vinger,
Mijn gouden ringetje klein,
Ik druk je devoot aan mijn lippen,
Devoot [aan mijn lippen]1, aan mijn hart daarbij.
 
De droom was afgelopen,
Waarin ik vredig kind mocht zijn,
Ik was alleen nu, verloren
[In een]2 lege, immense woestijn.
 
Jij, ring hier aan mijn vinger,
Jij maakte voor 't eerst mij wijs,
Hebt mij het oog geopend
Voor 's levens oneindige, hoge prijs.
 
Ik wil hem dienen, hem steunen,
Hem toebehoren gans,
Mijzelf aan hem geven en worden
Verlicht dan [en worden verlicht dan]3 door zijn lichtglans.
 
Jij, ring hier aan mijn vinger,
Mijn gouden ringetje klein,
Ik druk je devoot aan mijn lippen,
Devoot [aan mijn lippen]4, aan mijn hart daarbij.


View original text (without footnotes)
1 Herhaling bij Schumann
2 In een: twee achtsten op de vierde tel
3 Herhaling bij Schumann
4 Herhaling bij Schumann

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. Help mij, mijn zusters

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Help mij, mijn zusters,
Mooi mij te kleden,
Doe mij, gelukkige, nu een plezier,
Wind mij bedrijvig
Rondom mijn voorhoofd
Nog van mirte wat bloeiende sier.
 
Wanneer ik anders,
Blij en tevreden,
Bij mijn geliefde in d' armen lag,
Altijd weer riep hij,
Vurig verlangend,
Ongeduldig om deze dag.
 
Help mij, mijn zusters,
Help mij verdrijven
Een belach'lijke angstigheid,
Ik wil met stralend
Oog hem ontvangen,
Hem, de bron van mijn vrolijkheid.
 
Ben jij, geliefde,
Nu mij verschenen,
Schijn jij dan, zon, nu echt op mij neer?
Laat mij met eerbied,
Laat mij met deemoed,
Laat mij mij nijgen naar hem, mijn heer.
 
Strooi voor hem, zusters,
Strooi voor hem bloemen,
Reik hem ontluikende rozen aan,
Maar jullie, zusters,
Groet ik met weemoed,
Al ga 'k blij bij jullie vandaan.


Note: this is a singable translation of the Schumann song.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Lieve vriend, wat kijk je

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Lieve vriend, wat kijk je
Mij verwonderd aan;
Kunt maar niet begrijpen
Hoe ik schreien kan.
Laat die natte parels
-- ongewone sier --
Blij en licht maar beven
In mijn ogen hier.

O, hoe bang mijn hart is,
Hoe vol vreugdegloed!
Wist ik maar met woorden
Hoe 'k het zeggen moet;
Kom en leg je hoofd maar
Zacht hier aan mijn borst,
'k Zal in 't oor je fluist'ren
Wat 'k niet hopen dorst.

[ ... ]
Snap je nu de tranen Die ik schreien kan? Moet jij die niet zien dan, Jij geliefde, [geliefde]2 man? Blijf dicht aan mijn hart, ja, Voel maar hoe het slaat, Dat ik jou goed vasthoud En nooit los meer laat. [Jou goed vasthoud!]3 Hier vlak naast mijn bedrand Krijgt de wieg haar troon. Zij moet stil verbergen Straks mijn lieve droom; Komen zal de morgen Waar mijn droom op wacht4, Droom waaruit jouw beelt'nis Lief mij tegenlacht. [Jouw beelt'nis.]5

View original text (without footnotes)
1 Dit couplet heeft Schumann overgeslagen.
2 Herhaling bij Schumann
3 Herhaling bij Schumann
4 Eigenlijk: waarin mijn droom ontwaakt
5 Herhaling bij Schumann

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

7. Hier in mijn armen, hier aan mijn borst

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Hier in mijn armen, hier aan mijn borst,
Jij, mijn verrukking, mijn kleine vorst!

't Geluk is de liefde, de liefd' is geluk,
Ik heb 't gezegd en neem 't niet terug.
 
'k Was te uitbundig, naar ik dacht,
Nu dolgelukkig onverwacht.

Slechts zij die zoogt, slechts die bemint
Het kind dat bij haar voeding vindt,

Alleen een moeder weet pas echt
Wat liefde is, wat weelde zegt.
 
O, wat beklaag ik toch de man
Die moedergeluk niet voelen kan!

Jij, lieve lieve engel, jij,
Jij kijkt mij aan en glimlacht daarbij1!


View original text (without footnotes)
1 Hierna worden de eerste twee regels van het lied herhaald.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

8. Nu heb je mij voor 't eerst verdriet gedaan

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2010 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

Go to the single-text view


Nu heb je mij voor 't eerst verdriet gedaan;
Maar het was groots.
Jij slaapt, jij harde, harteloze man,
De slaap des doods.
 
Dof staart nu de verlaat'ne voor zich heen:
Dit doet zo zeer1.
Bemind, ja, heb ik en geleefd, ik ben
Niet levend meer.
 
Ik trek mij in mijn binnenst stil terug;
Kom, sluier, val!
Daar heb ik jou en mijn vergaan geluk,
Jij, mijn heelal!


View original text (without footnotes)
1 Eigenlijk: de wereld is leeg.

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works