The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Magyar Népzene X = Hungarian Folk Music X

Word count: 325

Song Cycle by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

1. Árva vagyok [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Árva vagyok apa nélkül,
Mint gerlice párja nélkül.
Árva vagyok anya nélkül,
Mint gerlice párja nélkül.

Tavaszi szél utat száraszt,
Mindën madár társat választ.
Jaj Istenëm, kit válasszak,
Hogy ëgyedül ne maradjak.

Szép a tavasz, de szëbb a nyár,
Hej! de szép, ki párjával jár!
Hej, de szép a párosulás,
Aki eltalálta ëgymást.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

2. Megizenem az édes anyámnak [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Mëgizenëm az édës anyámnak:
Fehér szoknyát varrasson lányának.
Fehér szoknyát, hat fëlhajtásosra,
Piros cipőt fekete sarokra.

Gyënge harmat neveli a buzát,
Édës anya neveli a lányát.
De idővel más viseli gondját,
Más is éli vele a világát.

Bárcsak engëm valaki mëgkérne!
Aki nekëm recefátyolt vënne!
Én nem bánnám mindën nap mëg verne,
Úgy belõlem friss mënyecske lënne!


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

3. A csitári hegyek alatt [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


A csitári hëgyek alatt régën lëesëtt a hó,
Azt hallottam kis angyalom, véled esëtt el a ló.
Kitörted a kezedet, Mivel ölelsz engëmet?
Igy hát kedves kis angyalom nem lëhetëk a tied.

Amott látok az ég alatt ëgy madarat repülni,
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni!
//: Rëpülj madár, ha lëhet, Vidd el ezt a levelet!
Mondd mëg az én galambomnak, në sirasson engëmet. ://

Amoda lë van ëggy erdő, jaj de nagyon messze van!
Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van.
//: Ëgyik hajlik vállamra, Másik a babáméra,
Igy hát kedves kis angyalom, tiéd lëszëk valaha! ://


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

4. Árva madár [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Árva madár, mit keserëgsz az ágon?
Nem csak të vagy elhagyott e világon!
Nékëm sincsen éldës apám sem anyám
A jó Isten még is gondot visel rám.

Öntsed, öntsed bús szëmeim, könnyeid,
Senkinek sincs oly bánatja, mint nékëm.
Mer engëmet kedves babám elhagyott
Aki engëm tiszta szívből óhajtott.

Ha elmégy is, én nekëd azt kivánom;
Még az ut is piros rózsáé váljon.
//: Még a fű is édës almát terëmjën,
A të szüved engëm el ne feledjën. ://


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

5. Ne búsuljon senki menyecskéje [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Ne búsuljon sënki mënyecskéje,
Hogy az ura nem igën szépëcske.
Ha mëghal is mëg ne haljon érte:
Mást hoz neki a tavaszi fecske.

Nekëm olyan embërëcske kéne,
Aki nekëm recefátyolt vënne,
Ëccër, kéccër jól mëgverëgetne:
Úgy belőlem, friss mënyecske lënne.


Submitted by Guy Laffaille [Guest Editor]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works