The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Magyar Népzene VIII = Hungarian Folk Music VIII

Word count: 306

Song Cycle by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

1. A virágok vetélkedése [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


A búzamezőben 
Háromféle virág,
A legelső virág,
A szép búzavirág
A második virág
A szép szőlő virág
A harmadik virág
A szép szekfűvirág.
Igy szóla hozzája a szép búzavirág:
Szebb vagyok jobb vagyok
Annyival náladnál,
Mer' ingemet visznek
Az oltári helyre,
Ott ingem neveznek Jézus szent testinek.
De felele nékiek a szép szőlővirág:
,,Szebb vagyok jobb vagyok anynyival náladnál,
Mer ingem met visznek
Az oltár szegibe,
Ott engem neveznek Jézus szent vérének.``
Felelé nékiek
A szekfű szép virág:
,,Szebb vagyok jobb vagyok anynyival náladnál,
Mer' ingem leszednek,
Koszorúba kötnek,
Legények, leányok
Kalapjokba tesznek.
A!``


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Szabó Erzsi [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Szegény Szabó Erzsi
Be elveszté magát,
Csütörtökön este 
A virágos kertbe.
Az ő magzatkáját
Aprán elaprítá,
A csihányba hányá.
Át kozott Szőcs István,
Kert melett hallgatá
Ő kicsi fiának
Keserves sírását.
,,Anyám, éldës anyám,
Mit láték álmomban!
Fekete kërësztfa
Fejem fëlëtt vala.
Két sing selyëm sinór
Rajta fityëg vala,
Apró vërës gyüngyszëm,
Róla szotyog vala.
Két fekete holló
Rajta kuhog vala.``
,,Leányom, leányom,
Nem igën jó álom!
Fekete kërësztfa
A te akasztófád
Két sing selyëm sinór:
Az a te espárgád,
Apró vërës gyüngyszëm:
Az a te sírásod,
Két fekete holló:
Az a te hóhérod!``


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. A búbánat keserüség [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


A búbánat keserüség,
Még a testvér is ellenség,
Hát idegën hogyne volna:
Még a testvér sincsen jódra.
Írigyeim sokan vannak,
Mint a kutyák, úgy ugatnak.
Adok nekik három napot,
Hadd ugassák ki magokot.
Egygyik teszen, sa más veszen,
A sok írigy mindig észen,
Ott hadd egyen, ott hadd rágjon,
Csak az Isten el ne hagyjon!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Elmënyëk, elmënyëk [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Translation(s): ENG

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Béla Pavelka) , "I leave, I leave", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission


[Elmegyek]1, elmegyek
Hosszú útra [megyek]2,
Hosszú út porából
Köpönyeget veszek.
Búval és bánattal
Kizsinóroztatom,
Sűrű könnyeimmel
Kigomboztattatom.


View original text (without footnotes)
1 Kodály: "elmënyëk"
2 Kodály: "mënyëk"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Ludaim, lúdaim [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Ludaim, lúdaim
Tizen ketten voltak,
Mind a tizen ketten
Mind fehérek voltak.
Csak az anyjok tarka,
Az is szűrkés barna.

Elhajtottam ludam 
Duna kőzapibe,
Utáń küldtem uram,
Hajtsa haza ludam.
Vejszen oda uram,
Jőjjön haza ludam,
Vejszen oda uram!
Mégse vejszen szegény,
Mer jó pipás legény.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works