The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Magyar Népzene XI = Hungarian Folk Music XI

Word count: 238

Song Cycle by Zoltán Kodály (1882 - 1967)

Show the texts alone (bare mode).

1. A mohácsi malomgátba' [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


A mohácsi malomgátba' rëng a nád,
Elvënnélek, ha od'adna az anyád.
Majd mikor a rëngő nádszál elhërvad,
Én is elhërvadok, babám tënálad.

Lëesëtt a piros alma a sárba,
No de sëbaj, nem esëtt a Dunába.
Fëlvëszëm a piros almát, mëgmosom,
Szép a babám köröskörül csókolom.

Négy alma van ëgy tányéron, mind piros,
A legénynek lányhoz járni nem tilos
Tilos volna még akkor is eljárnék,
Míg ëggy igaz szeretőre találnék.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Este, rózsám, ne jöjj hozzám [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship


Go to the single-text view


Este, rózsám, ne jöjj hozzám,
Tilalomban tart az anyám,
Ha eljössz is, csëndesen járj,
Ablakomon hallgatkozzál.

A minap is hogy eljöttél,
Ablak alatt köhentëttél,
A sarkantyúd mëgcsëndűle,
Édësanyám fölébrede.

Pirongatott engëm azér,
Mért szeretëk komisz legényt,
De én arra fëllobbantam,
Szëme közé lobbantottam:

,,Maga talán jobb volt másnál?
Tán még rosszabb lëányánál!
Nézzük az elmult időket 
Kend is tartott szeretőket.

Fëlfogadom Isten előtt,
Egész világ, templom előtt,
Hogy nem tartok több szeretőtt,
Bëcsűletëm vesztégetőt.``


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Kis kertët kertëltem [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Kis kertët kertëltem a tengër part jára,
Rözsafát ültettem mind a négy sarkára.
Piros rözsa levelek hullnak a tengërbe.
Most jutnak a régi babám szavai eszëmbe.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Az alföldi csárdában [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Az alföldi csárdában
Három bëtyár magában 
Igy mulatnak bujába'
Kifordított bundába'
Ëgygyik mondja nötáját,
Ölelgeti babáját,
Félreveti subáját
Pörgeti sarkantyújat.
A második csak hallgat
Torka jó bort kívángat
Babájára gondolgat.
A harmadik azt mondja:
Üljünk pajtás a löra
Siessünk, mert itt érnek,
Elvëszik é létünket.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Mëgvëttem a feleségëm [ sung text checked 1 time]

Language: Hungarian (Magyar)

Authorship

Go to the single-text view


Mëgvëttem a feleségëm nagy áron,
Át is hoztam vagy tizënkét határon.
Hol patakon, hol vizekën hol sáron.
El sëm hagyom, míg élëk a világon.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works