The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Hafvets sommar : Tio sånger = Des Meeres Sommer

Word count: 540

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Show the texts alone (bare mode).

1. Gryning [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Se natten brister! 
Morgon rister 
vinge öfver haf. 
Stick ut mot haf! 
En hamn, en graf 
blir vår

Hör, vingen susar! 
Skumhvit brusar 
dagen öfver haf! 
En hamn, en graf 
blir vår.

Blif vår, 
du dröm, som slår 
i glans af stänk 
och skum kring haf - 
blif vår, 
du lifvets dröm, 
en solröd morgon gaf!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Solstänk [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


En mås i skyn, 
en tärna öfver skäret - en sommarsyn! 
En sommarton, som klingar 
i tärnans lock, i måsens skri. 
En sommarsky, som flingar 
solhvit snö kring haf.

I blod från röda tången, 
i eld från rostgul laf om klippans 
ringar stiger sommarsången. 
Hör tärnans lock, hör måsens skri! 
Hör spofvens skrämda rop, 
som bär ett gällt: 
förbi, förbi - till allt, 
som klingar, svingar öfver skäret.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Regnvisa [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Sila, sila regnets strömmar. 
Hvila, hvila hafvets drömmar. 
Hvilar drömmen i det grå - 
drömmen skall du aldrig nå.

Sofva, sofva drömmens frågor. 
Lofva, lofva hafvets vågor 
sommarsol i hafvets blå - 
solen skall du aldrig nå.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. I middagshettan [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all tjärnets tysta glömska. 
Trollporsens doft 
och callans brygd 
och darrögd ängsulls blom 
står skum om nattlig brädd. 
Från lummerns däfna bädd 
en nattens helgedom 
i granars skygd 
steg upp med syner, 
trolska, drömska. 
I skärets helgedom 
bor stilla död.

Här dröms - en dröm i hvitt, 
en dröm i grönt - 
all skärets dolda drömmar. 
Vildfågelns rop och sol och vår 
och rymdens yra vind 
i dunkel tystnad slöts. 
Hvar sorg, hvar fröjd, 
som bröts af våg 
mot klippans kind, 
hvart skratt, hvar tår, 
sjönk djupt bland 
tjärnets döda drömmar. 
Ur fjärran, evigt, 
endast hafvets vaggsång.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Julidagen [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Solrök öfver gylne vågor! 
Vällukt bäres tunn och fin, 
skogens mjöd och ängens vin, 
öfver vågor.

Solrök öfver gyllne vågor! 
Rus och doft kring hafvets ström. 
Hjärtat bär en gyllen dröm 
öfver vågor.

Öfver gyllne vågor står 
en fjäril i det blå. 
Svinner så - 
i sommarhafvets lågor.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

6. Efter striden [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Brustna, brutna, hemskt i stenen 
gjutna nätters kval och stormars fasa, 
stå i sommarvågens hvita blå 
de svarta hällarna mot hafvet.

Sargade hällars bryn resas 
i drömtyngd syn - dröm af eld 
som brann och lif som brunnit, 
dröm om lif som svunnit.... 
Sargade hällars bryn i hafvet.

Efter tusen år af vinterfrusen 
död och natt steg dagars rikedom 
för svarta hällarna i hafvet. 
Nu bär skäret vilda rosor, sommarblom...


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

7. Solnedgång [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Så sjunker trollglans öfver hafvets värld 
och syner flockas emot natten. 
Se ut! Nu fälles solens gyllne svärd, 
en strimma blott af eld, 
ett skimmer öfver tysta vatten.

Sin bro af guld och blod, af drömmars ljus, 
mot hafvets drömvärld hjärtat fäster. 
Du träder ut! Känn kvällens vemodssus 
och hör den sista fågelstämman, klagande i väster.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

8. Skymning [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Hafsskummets svanor glida med rullande 
dyning hän öfver vikarnas tång.
Hafsskummets svanor glida hvita, tysta med strömmen.

Somna, drömma i nattens fång. 
I vikarnas klyftor de bida morgon och gryning. 
Brista och svinna som drömmen.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

9. Månskensstycke [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Svarta skogar sofva öfver stranden. 
Tungt i fjärran hafvet bryter. 
Sälen ryter. 
Spöklikt drömma skyarna och landen. 
Långt hän mumla vilda röster. 
Djupt i öster stiger genom nattens död 
ur hafvet månen hemsk och röd.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

10. Natt [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Öfver djupens evigtgröna skogar styra vi. 
I hafvets skogar sofva de, de döde.

Mot djupens evigtgröna skogar styra vi. 
Där - en gång - sofva vi.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works