The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Två ballader = Zwei Balladen

Word count: 111

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Not all available information for this cycle is visible. Return to normal display.

1. Ballad


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

2. Jubal


Jubal såg en svana fly
öfver vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad af hans pil,
föll att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuf melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa

Svanen sjöng: »hvad ljuflig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
når du grymt mig fällde —?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!»

Sjöng så Jubal: »svana hvit,
hvarje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljufva tröst,
sången på min tunga.»


Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 143.

Sibelius's score uses different spellings:

Jubal såg en svana fly
över vattnet högt mot sky,
spände hastigt bågen.
Klang, ljöd strängen. Som en il
fågeln, träffad av en pil,
fött att dö på vågen.

Solen sjönk i samma stund,
purpur dränkte himlens rund,
lunden hördes susa;
och en ljuv melodisk vind
smekte sakta Jubals kind,
for att böljan krusa.

Svanen sjöng:"vad ljuvlig klang,
yngling, från ditt vapen sprang
när du grympt mig fällde-?
Sträng till sträng du binda skall,
spela så för världen all,
prisa skaparns välde!"

Sjöng så Jubal:"svana vit,
varje kväll jag vänder hit
att din död besjunga.
Ty du lade till mitt bröst
strängaspelets ljuva tröst,
sången på min tunga."

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works