The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Hem och hav

Word count: 171

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Show the texts alone (bare mode).

1. Kvällspsalm [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Kära hustru min, 
vart litet ting, 
var hemmets minsta skiftning 
bär som en doft från själen din.

Och du och vi och tingen 
skulle aldrig blomstrat ut 
i kärlek, som vi gjort till slut, 
om inte du med vigselringen 
skänkt åt oss din jungfrudom.

Djupt ligga livets värden. 
Du anar dem och finner dem. 
Maria gav sin son åt världen. 
Du gav åt oss ett hem.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Pingst [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Kring alla skärhemmans röda hus 
känns som en smekning solens ljus 
och pingstens helige ande. 
Låter Du, Herre, i allo lande 
krafter och doft, som här, 
strömma ur jorden och blomstren de bär, 
rakt in i människors hjärtan?

För våra öar och flagar 
är pingsthelgens klara dagar 
uppståndelsens nattvardsgång. 
Hagarnas fågelsång, 
dyningen kring våra stränder 
äro väl strängar i dina händer? 

Högt över skärgårdens röda byar 
sväva likt löften pingstens skyar. 
Herre, skänk din heliga ande 
åt fattiga byar i allo lande.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Sommarnatt [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Authorship


Go to the single-text view


Sjön sjunger kring hällarna. 
Tystnaden riktigt hörs 
ovan dyningens eviga brus. 
Innanför byarnas olåsta hus 
sömnen av intet störs. 
Kring hällarna sjunger sjön.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works