Agnete og Havmanden

Song Cycle by Niels Wilhelm Gade (1817 - 1890)

Word count: 406

1. Sang [sung text checked 1 time]

Der voxed et Træ et i min Moders Gaard,
Hvert Blad saae ud som et Hjerte;
Men Skjæbnen syntes mig altfor haard,
Og jeg reiste bort i min Smerte.

Som Fuglen jeg fløi og min Tanke med,
Vi To var' aldrig alene,
Men hver Gang vi satte os ned et Sted,
Sad vi paa de samme Grene!

[ ... ]
Med Fisken jeg svømmed' til Havsens Bund, Der vilde jeg boe og bygge, Men gjennem Vandet til Hjertets Grund Det Træ har Rødder og Skygge. Da søgte jeg mig i Graven Læ, Det var jo det Bedste og Sidste; Men hver en Midnat dufter det Træ, Saa jeg maa staae op af min Kiste!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Vuggevise [sung text checked 1 time]

Sol deroppe ganger under lide,
sov mit barn, så bli'r du stærk og stor,
på den vilde havhest skal du ride,
under bølgen dejligst engen gror. 

Hvalerne med deres brede finner
over dig som store skyer gå,
sol og måne gennem vandet skinner,
begge to du skal i drømme få. 

Visselul! Jeg fødte dig med smerte! 
Bliv min glæde altid år for år,
du har drukket livet ved mit hjerte,
hver din tåre til mit hjerte går. 

Sov, mit barn! Jeg sidder ved din vugge,
lad mig kysse dine øjne til,
når engang de begge mine lukke,
hvem mon dig da moder være vil!

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Berceuse d'Agnete", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Vise [sung text checked 1 time]

Agnete var elsket, uskyldig og god, 
Sligt Hjerte har aldrig en ond Draabe Blod;
Hun var som Guds Engle og mild som Guds Sol.
Og dog saa beskeden, som Markens Viol.
O Gud, hvor mit Hjerte maa lide!

Den fattige Fugl sad paa Grenen og sang,
Men hun saae alene paa Bølgernes Gang.
Der klang det saa [listigt]1, ei vidste hun hvad;
Hun hørte paa Havmandens lokkende Kvad.
O Gud! hvor mit Hjerte maa lide!

Den Havmand, han nævned' saa sødt hendes Navn,
Hun glemte sin [Jesum]2 og sprang i hans Favn;
-- Ak, sand er min Vise, men det er ei stort!
Den fattige Fugl har selv Visen gjort.
O Gud! hvor mit Hjerte maa lide! --

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Gade: "lifligt"
2 Gade: "Frelser"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Vise [sung text checked 1 time]

Lærken synger sin Morgensang,
Bader i Dug sin Vinge,
Toner kvæge, er Barmen trang,
Hjertet de Taarer bringe! -- --

Lykkens Guldfugl den flyver med,
Hvor vi end vandre ville;
Ak, paa vor Grav er dog først det Sted,
Hvor den [sidder os]1 stille! 

Authorship

View original text (without footnotes)
1 Gade: "sætter sig"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]