The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Te Deum

Language: Latin

Te deum laudamus te dominum confitemur
Te aeternum patrem omnis terra veneratur
Tibi omnes angeli Tibi caeli et universae potestates
Tibi cherubim et seraphim incessabili voce
   proclamant
Sanctus sanctus sanctus dominus deus sabaoth
Pleni sunt celi et terra maiestatis gloriae tuae
Te gloriosus apostolorum chorus
Te prophetarum laudabilis numerus
Te martyrum candidatus laudat exercitus
Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia
Patrem inmense maiestatis
Venerandum tuum verum unicum filium
Sanctum quoque paraclytum spiritum
Tu rex gloriae christe
Tu patris sempiternus es filius
Tu ad liberandum suscepisti hominem non
   horruisti virginis uterum
Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus
   regna caelorum
Tu ad dexteram dei sedes in gloria patris
Iudex crederis esse venturus
Te ergo quaesumus tuis famulis subveni quos
   pretioso sanguine redemisti
Aeterna fac cum sanctis tuis gloria munerari
Salvum fac populum tuum domine et benedic
   hereditati tuae
Et rege eos et extolle illos usque in aeternum
Per singulos dies benedicimus te
Et laudamus nomen tuum in saeculum et in
   saeculum saeculi
Dignare domine die isto, sine peccato nos
   custodire
Miserere nostri domine miserere nostri
Fiat misericordia tua domine super nos
   quemadmodum speravimus in te
In te domine speravi non confundar in
   aeternum.


Translation(s): DUT ENG

List of language codes

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Set in a modified version by Patrick Cardy.

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Text added to the website: 2001-12-17.
Last modified: 2014-06-16 10:02:16
Line count: 38
Word count: 192

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

U, God, loven wij ('Te Deum')

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

U, God, loven wij; U, Heer, belijden wij.
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.
U roepen alle engelen, alle hemelen en alle Machten,
 
U roepen de Cherubijnen en Serafijnen zonder ophouden toe:
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse heerscharen.
Vol zijn hemel en aarde van uw majestueuze heerlijkheid.
U looft het roemrijke koor der apostelen,
U het lofwaardig getal der profeten,
U de wit geklede schare der martelaren.
U belijdt over de gehele aarde de heilige Kerk:
Vader van onmetelijke majesteit:
Uw aanbiddelijke, ware en enige Zoon,
Alsook de Vertrooster, de Heilige Geest.
Gij, koning van de glorie, Christus,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.
Gij hebt, om voor de verlossing mens te worden, 
 de schoot van de Maagd niet geschuwd.
Gij hebt, na de angel van de dood te hebben overwonnen, 
 voor gelovigen het rijk der hemelen geopend.
Gij zetelt aan de rechterhand van God, 
 in de heerlijkheid van de Vader.
Wij geloven dat Gij als rechter zult komen.
Wij smeken u daarom: kom uw dienaars te hulp, 
 die gij met uw kostbaar bloed verlost hebt;
Maak dat zij in de eeuwige heerlijkheid 
 bij uw heiligen gerekend zullen worden.
Red uw volk, Heer, en zegen uw erfdeel.
Bestuur hen en verhef hen tot in eeuwigheid.
Alle dagen spreken wij goed over U, 
 en wij loven uw naam in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen.
Verwaardig u, Heer, op deze dag ons zonder zonde te bewaren.
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
Moge uw barmhartigheid, Heer, op ons neerdalen, 
 zoals wij van u verhoopt hebben.
Op u, Heer, heb ik vertrouwd; 
 ik zal in eeuwigheid niet beschaamd worden.


View text with footnotes

Authorship

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

 

Text added to the website: 2014-04-23.
Last modified: 2014-06-16 10:05:32
Line count: 36
Word count: 279