Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Gott ist mein Lied!

Language: German (Deutsch)

Gott ist mein Lied!
Er ist der Gott der Stärke,
Hehr ist sein Nam'
Und groß sind seine Werke,
Und alle Himmel sein Gebiet.

Er will und spricht's;
So sind und leben Welten.
Und er gebeut; so fallen durch sein Schelten
Die Himmel wieder in ihr Nichts.

Licht ist sein Kleid,
Und seine Wahl das Beste;
Er herrscht als Gott, und seines Thrones Feste
Ist Wahrheit und Gerechtigkeit.

Unendlich reich,
Ein Meer von Seligkeiten,
Ohn Anfang Gott, und Gott in ewgen Zeiten!
Herr aller Welt, wer ist dir gleich?

Was ist und war,
In Himmel, Erd und Meere,
Das kennet Gott, und seiner Werke Heere
Sind ewig vor ihm offenbar.

Er ist um mich,
Schafft, daß ich sicher ruhe;
Er schafft, was ich vor oder nachmals tue, 
Und er erforschet mich und dich.

Er ist dir nah,
Du sitzest oder gehest;
Ob du ans Meer, ob du gen Himmel flöhest:
So ist er allenthalben da.

Er kennt mein Flehn
Und allen Rat der Seele.
Er weiß, wie oft ich Gutes tu und fehle,
Und eilt, mir gnädig beizustehn.

Er wog mir dar,
Was er mir geben wollte,
Schrieb auf sein Buch, wie lang ich leben sollte,
Da ich noch unbereitet war.

Nichts, nichts ist mein,
Das Gott nicht angehöre.
Herr, immerdar soll deines Namens Ehre,
Dein Lob in meinem Munde sein!

Wer kann die Pracht
Von deinen Wundern fassen?
Ein jeder Staub, den du hast werden lassen,
Verkündigt seines Schöpfers Macht.

Der kleinste Halm
Ist deiner Weisheit Spiegel.
Du, Luft und Meer, ihr Auen, Tal und Hügel,
Ihr seid sein Loblied und sein Psalm!

Du tränkst das Land,
Führst uns auf grüne Weiden;
Und Nacht und Tag, und Korn und Wein und [Freud]1
Empfangen wir aus deiner Hand.

Kein Sperling fällt,
Herr, ohne deinen Willen;
Sollt ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen, 
Daß deine Hand mein Leben hält?

Ist Gott mein Schutz,
Will Gott mein Retter werden:
So frag ich nichts nach Himmel und nach Erden,
Und biete selbst der Hölle Trutz.


Translation(s): DUT ENG FRE ITA

List of language codes

L. Beethoven sets stanza 1

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Lau Kanen suggests that this might be a typo for "Freude" since in almost all the other stanzas, the second and third lines end with a rhyming two-syllable word.


Submitted by Vinzenz Haab

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Emily Ezust) , title 1: "God is my song", copyright ©
 • FRE French (Français) (Angelika Frenzel) , title 1: "Le Pouvoir de Dieu et la Providence", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , title 1: "Forza e divina provvidenza", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , title 1: "Gods macht en voorzienigheid", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-08-04 11:40:56

Line count: 61
Word count: 334

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Gods macht en voorzienigheid

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

God is mijn lied!
Hij is de God der sterkte,
Hoog is zijn naam
En groot zijn al zijn werken,
En alle heem’len zijn gebied.
 
Hij wil en spreekt;
En zo is daar de kosmos.
En hij gebiedt;
De heem’len worden chaos,
Wanneer zijn toornig woord hen breekt.
 
In licht hij schrijdt,
En wat hij kiest is ’t beste;
Hij heerst als God,
En deed zijn troon grondvesten
Op waarheid en gerechtigheid.
 
Oneindig rijk,
Een zee van zaligheden,
Al eeuwig God,
En God in eeuwigheden!
Heer van ’t heelal, wie ‘s u gelijk?
 
Wat is en was,
In hemel, aard’ en zeeën,
Dat kent wel God;
Zijn werken en ideeën
Zijn eeuwig voor hem klaar als glas.
 
Hij staat om mij,
Hij zal mijn rust bewaken,
Hij schept, wat ik
Ooit vroeg of laat kan maken
En ook doorvorst hij u en mij.
 
Hij is dichtbij,
Bij ’t zitten of bij ’t opstaan;
Of je op zee,
Of in de lucht wilt weggaan:
Op alle plaatsen, daar is hij.
 
Hij kent mijn nood
En wat in ’t hart al omgaat.
Hij weet, hoe vaak
Ik ’t goede doe of nalaat,
En biedt mij bijstand, mild en groot.
 
Wat hij mij gaf,
Heeft hij goed overwogen,
Schreef in zijn boek,
Hoe lang ‘k zou leven mogen,
Toen ik nog ongeboren was.
 
Niets is van mij
Dat God niet op kan eisen.
Heer, altijd door
Moet ik uw grootheid prijzen,
Mijn lof voor u gaat nooit voorbij!
 
Wie peilt de pracht
Echt van de wereldorde?
Ja, elke stof,
Die gij hebt laten worden,
Verkondigt luid uw scheppingsmacht.
 
De kleinste halm
Is spiegel van uw wijsheid.
Berg, lucht en zee,
Heel ’t landschap, vol van weidsheid,
Zingt u een loflied en een psalm!
 
Gij drenkt het land,
Voert ons naar groene weiden;
En dag en nacht,
En graan en wijn, de tijden,
Wij krijgen alles uit uw hand.
 
Geen mus valt neer,
Mocht gij, Heer, dat niet willen;
Moet ik mijn hart
Dan niet met ‘t troostwoord stillen,
Dat ‘k leven heb dank zij mijn Heer?
 
Draag ik Gods vaan,
Geeft God mijn leven waarde,
Dan vraag ik niets,
Aan hemel noch aan aarde,
En zal dan zelfs de hel weerstaan.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

 

Text added to the website: 2014-08-04 00:00:00.

Last modified: 2014-08-04 11:37:31

Line count: 75
Word count: 368