Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Die heilige Elisabeth

Language: German (Deutsch)

Die heilige Elisabeth an ihrem Hochzeitsfeste
Verließ den stolzen Fürstensaal,
Verließ heimlich die Gäste,
Ging in den dunkeln Wald hinaus,
Wo eine heilge Kapell erbaut,
Der Mutter Gottes zu dienen!

O Mutter Gottes, welches Leid,
Ich muß jetzt von dir scheiden!
Die letzten Blumen bring ich heut,
Fort muß ich, ich muß meiden
Jetzt deinen heilgen Gnadenort
Muß weithin in die Fremde fort.
Ade du Heilandsmutter!

Du Bild, so heilig, gnadenreich,
Mein Aug steht voller Zähren,
Daß ich jetzund dich nicht mehr schau,
Das will mich schier verzehren;
Leb wohl, leb wohl, du Mutter mein,
Mit deinem lieben Kindelein!
Ade, zu tausendmalen!

Sie betet, flehet also lang
Und will darob nicht beben,
Daß sich ein scharfes blankes Schwert
Jetzt über ihr erhebet;
In reiner Gnade schwebt ihr Blick,
Und achtet nicht des Räubers Tück,
Der sie da will ermorden!

Als der Räuber dieser Blick vernahm,
Und schaut die heilge Frauen,
Schwere Reue ihn da überkam,
Sein Herz beginnt zu grauen.
Legt ab sein Schwert und seinen Spieß,
Auf seinen Knie sich niederließ,
Wagt dann sie anzublicken.

Um dich sind Gottes Engel rings,
Den Lockenschmuck zu schützen,
Ich muß mein Leben lang dies Knie
O Fraue, vor dir beugen,
O Tugendreiche, bet für mich,
Daß Gott der Herr erbarmet sich
Und mich in Gnaden segnet.


Translation(s): DUT FRE

List of language codes

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Sainte Élisabeth", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , title 1: "De heilige Elisabeth", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:53

Line count: 41
Word count: 214

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

De heilige Elisabeth

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

De heilige Elisabeth, die 'r bruiloftsvolk verraste,
Verliet de hoge vorstenzaal,
Verliet heel stil haar gasten,
Ging buiten naar het donk're woud,
Waar een kapelletje was gebouwd,
Om de Moeder Gods te dienen.
 
O, Moeder Gods, o wat een pijn,
Ik moet nu van u scheiden!
Mijn laatst boeketje zal dit zijn,
Weg moet ik, ik moet mijden
Van nu af uw genadeoord,
'k Moet ver weg in den vreemde voort.
Vaarwel, gij Jezus' moeder.
 
"Gij beeld, genadig en vol heil,
Mijn ogen staan vol tranen,
Dat ik u voortaan niet meer zie,
Het knijpt mijn hart tezamen;
Vaarwel, vaarwel, gij Moeder mijn,
Met uw zo lieve kindje klein!
Vaarwel, wel duizend malen!"
 
Zo bidt zij en zij smeekt heel lang,
En 't doet haar toch niet beven,
Dat er een scherp en blinkend zwaard
Juist boven haar wordt geheven;
Rein, in extase zweeft haar blik;
Zij ziet niet wat de rover wikt,
Die haar daar wil vermoorden!
 
Toen de rover dan die blik waarnam,
- Een heilige zag de ruwe -,
Maakte diep berouw zijn armen lam,
Zijn hart begon te gruwen.
Af legt hij zwaard en korte speer,
En op zijn knieën valt hij neer,
Waagt 't dan haar aan te kijken.
 
"De eng'len Gods zijn om u heen,
Uw prachtig haar beschermend,
Ik moet mijn knie, zolang ik leef,
O vrouwe, voor u buigen.
O deugdenrijke, bid voor mij,
Dat God de Heer barmhartig zij
En mij genadig zegent."


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

    Contact:

    licenses (AT) lieder (DOT) net
    (licenses at lieder dot net)Based on

 

Text added to the website: 2015-07-07 00:00:00.

Last modified: 2015-07-07 17:19:39

Line count: 41
Word count: 242