You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Múdrost Boha a pravda

Language: Czech (Čeština)

Múdrost Boha a pravda Otce nebes kého,
Kristus člověk jat jest byl času večerního.

Od milých učedníkův mnohých opuštěný,
od Jidáše prodaný, zrazen i vydaný.

První hodinu Ježíš veden ku Pilátovi -
tu falešnými svědky hned naň žalovaný.

Políčky mu dávali, oči zavázali,
na tvář jeho plvali, prorokův nám řókali.

Ukřižuj jej, volali při třetí hodině -
posměšně na stolici vsazen v zlatohlavě.

Hlava hejo zbodaná hlohovou korunou -
z města na smrt vyveden s křížem Zlatou branou.

V hodinu šestou náš Pán, žízniv, těžce volal,
maje prve muk dosti, ocet s žlučí přijal.

Mezi lotry pověšen, počtán za zločince -
jeden Jeho Milosti lál mu zlořečení.

Při deváté hodině, Ježíš duši pustil,
Helí, helí volaje, Otci ji poručil.

Bok jeho ostrým kopím, probod rytíř slepý,
země se velmi třásla, slunce, měsíc tmavý.

Tělo s kříže složeno v nešporní hodinu,
když právě dokonalo, pro tě-duši hříšnou.

Ukrutnou smrt podstoupil, světa Vykupitel,
spravedlivý za hříšné, těžké muky trpěl.

Hodiny tyto Kriste, Tvého umučení -
dej na pamět' míti našeho spasení.

Již v hodinu kompletní v hrobě pochováno,
tělo Ježíše drahé stráží vosázeno.

Jenž jsi ráčil trpěti, smrti boj podstoupil,
bud' přítomen v zármutcích, abys nás potěsil.

Všichni lidé pomněte, vážiti nábožně
Kristovo umučení, neb nás získal pracně.

Trpkosti Tvé v zásluze, náš Pane Ježíši,
potěšení popřej nám, vší křest'anské říši.

Bychom Tě, živi jsouce, srdcem milovali,
po vzkřísení těl našich, k Tobě se dostali.

Svatý Pán Bůh zástupův, zpívajíc nebeských -
na tvář at' vždy patříme jsouce v losu Svatých. Amen!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:18
Line count: 38
Word count: 250

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works