The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Porträtterna

Language: Swedish (Svenska)

Uppå ett gammalt gods, ett arv av gamla fäder,
   en skinntorr grevlig änka satt.
   Var skral, drack ständigt te på fläder
   och hade ben, som spådde väder,
   och leddes merendels besatt.
   En dag - Gud vet hur det var fatt -
   när hon med kammarpigan satt
uti den stora saln, beklädd med gyllenläder
   samt här och där med ett porträtt
   av hennes högvälborna ätt,
   hon i sitt höga sinne tänkte:
   Om jag likväl så lågt mig sänkte
   att tala med det lumpna hjon,
kanske det gav min gikt en liten diversion;
   och fast ej denna dumma flundran
   förstår en fin konversation,
   så får min lunga en motion
och detta stackars våp skall falla i förundran
   att höra på min extraktion.
"Susanna" - sade hon - "du sopar denna salen,
   och sopar den mest alla dar,
   du ser de konterfej, den har,
   men gapar, som du vore galen,
och ej vet av vad folk du spindelväven tar!
Hör då ... Till höger främst, det är min farfars far
   den vittbereste presidenten,
som kände flugors namn på grekska och latin
och förde med sig hem och skänkt akademin
   en metmask ifrån Orienten ...
Nå ... den där näst intill - av våda satt i vrån -
är salig fänriken, min enda kära son,
   i ställning och i dans ett mönster,
   mitt och familjens hela hopp,
   som sju slags stångpiskor fann opp,
   men fick en fläkt ifrån ett fönster
och slöt i en katarr sitt ärofulla lopp ...
   - hans gravvård resas skall av marmor -
Det här är till min mor, grevinnan, en fru farmor:
   hon var uppå sin tid för skönhet vitt i rop
och - som det verkligt hänt, och icke är en sagen -
   halp drottning Kirstin kröningsdagen
   att häkta understubben hop ...
   Nu ... den där damen i mantiljen
   det är min grandtant, kära barn ...
   och den där gubben med talar´n
   det är en onkel i familjen,
som spelte en gång schack med själva ryska tsarn ...
   Det där porträttet sen till vänster
   är salig översten, min man.
Vem ägde skicklighet, talanger och förtjänster
   i rapphönsjakt, om icke han? ...
   Men se nu väl på denna damen
   i den ovala vackra ramen,
som i sin höga barm den där buketten bär ...
   se hitåt - inte på den där -
vad stolthet kan man ej ur hennes ögon läsa!
   Se, vilken ädelt buktad näsa!
Kung Fredrik blev en kväll i denna skönhet kär.
Men hon var dygden själv och började fräsa
   och kungen underdånigt snäsa,
så att han blev helt flat och sade: "Ack, ma chère,
   bevars vad hon är fasligt fjär!" ...
Ja ja, den händelsen kan ännu mången sanna ...
   Nå, ser du inte vem det är?
Vad ... känns jag inte strax på denna stolta panna?" -
   "Men kors bevars väl," skrek Susanna
   och släppte nålar, sax och tråd,
   "skall detta vara hennes nåd!!!" -
"Vad ... skall det vara? Vad ... vad! Slyna,
fort ut på dörrn med dig och med din knyppeldyna!
... Vad harm! ... men det med rätta sker,
när man med slika djur i nådigt tal sig ger!"

      *

Grevinnan fick på stund en ny attack av gikten,
och det är alltihop som lärs av denna dikten.


See Zachris Topelius's extension of this poem, Grevinnans konterfej.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  [ None yet in the database ]


Text added to the website: 2018-06-13.
Last modified: 2018-06-13 13:33:17
Line count: 75
Word count: 538

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works