Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Lauda Sion Salvatorem

Language: Latin

Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
hodie proponitur.
Quem in sacrae mensa cenae,
turbae fratrum duodenae
datum non ambigitur. 

Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.
Dies enim solemnis agitur,
in qua mensae prima recolitur
huius institutio. 

In hac mensa novi Regis,
novum Pascha novae legis,
phase vetus terminat.
Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,
noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
in sui memoriam.
Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam. 

Dogma datur christianis,
quod in carnem transit panis,
et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebus,
latent res eximiae.
Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus
sub utraque specie. 

A sumente non concisus,
non confractus, non divisus:
integer accipitur.
Sumit unus, sumunt mille:
quantum isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur. 

Sumunt boni, sumunt mali:
sorte tamen inaequali,
vitae vel interitus.
Mors est malis, vita bonis:
vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus. 

Fracto demum sacramento,
ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
quantum toto tegitur.
Nulla rei fit scissura:
signi tantum fit fractura,
qua nec status, nec statura
signati minuitur. 

Ecce Panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus. 

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.


Translation(s): DUT ENG

List of language codes

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in Latin, [adaptation] ; composed by François Couperin.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Gerard Weel) , copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Richard Crashaw) , "Lauda Sion salvatorem"


Text added to the website: 2008-08-09 00:00:00.

Last modified: 2014-06-16 10:02:50

Line count: 81
Word count: 288

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Huldig Sion uw bevrijder

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Huldig Sion uw bevrijder
loof uw herder, loof uw leider
met uw lied en koorgezang.
Durf volop uw lof te uiten,
zing van binnen, zing van buiten,
nee gij snoeft niet, wees niet bang.

Heden moet gij zeker zingen
van het grootste aller dingen:
brood dat leeft en leven geeft!
Eens is het de twaalf gegeven:
‘t Afscheidsmaal van Jezus’ leven,
voordat hij geleden heeft.

Sindsdien is er volop reden
graag te zingen tot op heden
met een jubelende geest.
Ook vandaag en in deze feestdagen
wordt de opzet ons hier aangedragen
van dit kostbaar maaltijdsfeest.

Nieuw aan ‘s konings dis gezeten
gaan we ‘t nieuwe paaslam eten,
komt de oude tijd ten eind’.
Oud bezwijkt nu, nieuw gaat voor,
schaduw wijkt en licht breekt door, 
nu door zon de nacht verdwijnt.

Wat toen Christus zelf in gang bracht
blijft nu blijvend in de aandacht,
nooit sterft zijn gedachtenis.
Onderricht door heil’ge reg’len
mog’n we brood en wijn bezeg’len
tot zijn heilsnalatenis.

Wat voor Christenen echt vaststaat
is dat brood in lichaam opgaat
en dat wijn hier geldt als bloed.
Wat gij zien kunt noch begrijpen
doet een diepgaand g’loof u blijken
waar natuur er niet toe doet.

Door door ’t uit’rlijk heen te lezen
-dat is buitenkant, geen wezen-
vindt men een verborgen schat.
Vlees wordt spijs en bloed te drinken,
Christus valt niet te verminken,
blijft in beider vorm vervat.

Door wie eten niet gebroken,
niet beschadigd, niet doorstoken, 
gaaf treedt hij ons tegemoet.
Of er één of duizend eten,
zijn bereik is niet te meten,
wordt daardoor niet ingeboet.

Goeden eten hier naast kwaden,
maar de afloop volgt de daden:
leven komt of ondergang.
Dood wacht kwaden, leven goeden,
kon dit gelijke maal verhoeden
dit verschil in levensgang!

Bij het breken wil bedenken
dat ons ieder deel zal schenken
wat bij dit gewijd gedenken
het geheel ons geven wil.
Van echt breken is geen sprake,
slechts het uit’rlijk kan men raken,
dat doet geestelijk niet ter zake,
sta slechts bij ’t bedoelde stil!

Zie: het brood dat engelen wensen
wordt hier proviand voor mensen,
houd het binnen mensengrenzen,
werp het niet voor honden neer !
Houd van vroeger in gedachten:
Isaac die als offer wachtte,
‘t Paaslam dat de Joden slachtten
en het manna van weleer.

Goede Herder, brood ten leven,
Jezus, wil ons kwaad vergeven,
leid ons, door uw zorg gedreven,
naar uw koninkrijk verheven
in het land voorbij de tijd.
Gij die mateloos wijs en machtig
ons hier weidt, onz’ dood indachtig,
maak ons daar met U deelachtig
aan de tafel rijk en prachtig
van de kring der eeuwigheid.
Amen. Alleluia.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

About the headline (FAQ)

http://www.gerardweel.nl/sequensen/sequensen_3.php
Submitted by Lau Kanen [Guest Editor]

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Text added to the website: 2019-07-07 00:00:00.

Last modified: 2019-07-07 08:40:47

Line count: 81
Word count: 436