You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Sanctus

Language: Czech (Čeština)

Svatý Bůh od věčnosti,
nesmírný v své moci,
jenž stvořil zemi k své chvále i cti.
Svatý Syn Boží,
neštíhlý v moudrosti,
jenž obnovil všecky věci.

Pomazání všech věrných,
napravení bludných,
duch svatý Otci i synu rovný.
Ač tři jsou jména vosobách rozdilná,
vše jeden Pán Bůh zástupův.

Naplněna jsou nebesa i země velebností slávy Tvé!
Všeliké stvoření na nebi,
na zemi velebí a chváli
slavné jméno Tvé,
neb ty Pán nad Pány,
nade všechny jiné sám hodný chvály!

Ó, otče vší milosti, odpust' naše zlosti,
uslyš nás, nad námi smilování.

Požehnaný zvelebený Pán Kristus
syn Boži, jenž jest od Otce vyšel a k nám jest přišel;

navštívil, potěšil, očistil,
vykoupil a krev svou vylil,
a k nám jest přisel,
navštívil, potěšil, očistil,
vykoupil a krev svou vylil
a tak nás obživil
milostivý král ve jméno Boží!

Ó, králi vší slavnosti,
sám rač nám spomoci,
spasiš nás, chválíme na výsosti!
Svatý Syn Boží neštíhlý v moudrosti
Moudrosti, jenž stvořil zemi všechny věci!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:18
Line count: 33
Word count: 162

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works