by Rudyard Kipling (1865 - 1936)
Translation by Otokar Fischer (1883 - 1938)

By the old Moulmein Pagoda lookin'...
Language: English 
By the old Moulmein Pagoda lookin' eastward to the sea,
There's a Burma girl a-settin' and I know she thinks of me.
For the wind is in the palm-trees, and the temple bells they say,
"Come you back, you British soldier, come you back to Mandalay."
Come you back to Mandalay,
Where the old Flotilla lay.
Can't you 'ear their paddles chunkin' from Rangoon to Mandalay?
On the road to Mandalay,
Where the flyin' fishes play,
And the dawn comes up like thunder out of China 'crost the bay.

'er petticoat was yaller, an 'er little cap was green,
An' 'er name was Supiyawlat, jes' the same as Theebaw's queen,
An' I seed her first a-smokin' of a whackin' white cheroot,
An' a-wastin' Christian kisses on a 'eathen idol's foot.
Bloomin' idol made o' mud,
What they called the great Gawd Budd,
Plucky lot she cared for idols when I kissed her where she stood 
On the road to Mandalay,
Where the flyin' fishes play,
And the dawn comes up like thunder out of China 'crost the bay.

Ship me somewheres east of Suez where the best is like the worst,
Where there aren't no Ten Commandments, an' a man can raise a thirst,
For the temple bells are callin' and it's there that I would be,
By the old Moulmein Pagoda lookin' lazy at the sea.
Come you back to Mandalay,
Where the old Flotilla lay.
Can't you 'ear their paddles chunkin' from Rangoon to Mandalay?
On the road to Mandalay,
Where the flyin' fishes play,
And the dawn comes up like thunder out of China 'crost the bay.

About the headline (FAQ)

First published in Scots Observer, June 1890

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website between May 1995 and September 2003.
Last modified: 2014-06-16 10:01:36
Line count: 30
Word count: 270

Mandalay
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Do moře se děvče dívá u pagody birmanské,
a jak sedí si tak líně, na polibky myslí mé.
Třes jen, větře, listím palmy, chrámový ty zvonku, hrej:
„Vojáčku, můj Englishmane, vrať se mi do Mandalay!“
  Vrať se mi do Mandalay,
  k indické se flotě dej,
  neslyšíš, jak veslo pleská od Rangoonu k Mandalay?
  Ach, na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře když svítá z Číny, bouří to vždy nádherněj.

Kouřila, jak jsem ji poznal, cigáro své ohromné,
sladkým jménem byla zvána jak po sábské královně,
do zelena čapku měla, žlutou sukni nosila,
ke studené noze modly horké rty své přitiskla.
  Co s tou modlou! ani zbla
  o Budhu víc nedbala,
  když ji tam, kde jsem ji našel, ústa moje zlíbala.
  Tam na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře když svítá z Číny, bouří to vždy nádherněj.

V mlhách byla pole rýže, zvolna slunce dřímat šlo;
vyňala své drobné banjo, zpívajíc si „Kulla-lo“!
Ruku v ruce, líce k líci, zírali jsme, jak se tmí,
voraři jak dříví plaví, paroloď jak přijíždí.
  Slon se hrbil pod tíží
  v mastném bahně pobřeží,
  kde tak těžce visí ticho, že se sotva dýchat smí.
  Tam na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře když svítá z Číny, bouří to vždy nádherněj.

Teď je pryč a pryč to všechno — nechtěj si anebo chtěj —,
nejede mi žádná tramvaj od Temže až k Mandalay;
v Londýně jsem začal chápat slovo veteránských rad:
„Ten, hlas východu kdo zaslech, o jiný už nechce dbát.“
  O nic víc už nechci dbát,
  chci jen slunce vidět plát,
  dýchat palmy, česnek čichat, slyšet zvonky chrámu hrát.
  Tam na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře když svítá z Číny, bouří to vždy nádherněj.

Líto je mi boty trhat na té dlažbě špinavé,
a tou zatrachtilou mlhou prolezlé mám kosti své.
Tady aťsi třeba ženich padesáti holek jsem,
ať mi o své lásce mluví — co mi po tom žvastu všem!
  Hrubé ruce hrubých žen,
  od beefsteaku tváře jen — —
  Divukrásnou znám já dívku, zelenější znám já zem!
  Tam na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře když svítá z Číny, bouří to vždy nádherněj.

Na východ chci od Suezu, tam, kde není ctnost a zlo,
kde se Desateru navzdor napojí, co žíznilo;
zvonek pagody mě volá, tam, jen tam jde přání mé,
do moře chci líně zírat u pagody birmanské.
  Tam na cestu k Mandalay,
  k indické se flotě dej,
  naši choří na lehátkách leží cestou k Mandalay;
  tam na cestě k Mandalay
  létavých je rybek rej;
  přes moře jak svítá z Číny, hřímá to vždy nádherněj!

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

Text added to the website: 2019-08-09 00:00:00
Last modified: 2019-08-09 00:09:05
Line count: 60
Word count: 439