You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Váoční

Language: Czech (Čeština)

K nám na svět pro hříšného,
aby jsouc na zemi v velkém ponížení,
pomohl lidem k spasení, pomoh' vstáti,
dál se znáti v člověčenství na světě,
jsa pravý Bůh z nebe, člověče pro tebe,
aby tě přijal k sobě.

Skrze tu Zlatou Bránu,beze vší bolesti,
v čistotě a v ctnosti, zůstavil čistou Pannu,
ač jest proti přirození, lidskému pokolení,
nediviž se tomu, snadně Pánu Bohu
bylo vše učiniti.

A na Tvou patřiti tvář,
ale kdož nedbají, jeho zapírají lásky pravé nemají,
pomoziž nám Pane, milý, at' se k Tobě dostanem,
at' jsouce zbaveni věčného mučení - dej v nebi utěšení!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2003-09-29T00:00:00.
Last modified: 2014-06-16T10:01:19
Line count: 15
Word count: 100

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works