You can help us modernize! The present website has been online for a very long time and we want to bring it up to date. As of April 20, we are $4,600 away from our goal of $15,000 to fund the project. The fully redesigned site will be better for mobile, easier to read and navigate, and ready for the next decade. Please give today and join dozens of other supporters in making this important renovation possible!

The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Velikonoční

Language: Czech (Čeština)

A již zima pomíjí, lesové se zelenají,
travička obžívá, země se již zahřívá,
sličné kvítí vydává,
všecko nyní stvoření, mát' živé obnovení.

Větříček libý věje, který všecko občerstvuje,
vláhou přerozkošnou, mocí svou,
země zhřívá, činíc je k plodu chtivé,
obživuje osení, jsouc prázdno bídy zimní.

Deštíček čerstvý zkropívá, všemu zrostu bujnost dá,
vobilíčko se zelená,
vonná se bylina rodí, kořeníčko se plodí,
jsa poddáno k užitku rozumnému člověku.

Každý strom se zbuzuje, pláň již lístek ukazuje,
Pánu se raduje,
choří se odívají, kvítečkem otvírají,
vládne všeliký vršek, živý vylévá pramének.

Sníh zimy z doubrav odchází,
sluněčko zahání mrazy,
vody chladné velmi průchod mají,
potoci tekou prudkou mocí, vše obžívá stvoření.

Než ty, hříšný člověče, zdvihni k Bohu již srdce své,
a čiň děkování z laskavého vykoupení -
na den Pána vzkříšení,
že jsi proštěn od d'ábla, jehož se tvá duše lekla.

Raduj se z ochotnosti podle starých navyklostí
z těch bludných temností,
neb Ježíš Spasitel za tě bolestně trpěl,
slavný vítěz obdržal a důstojně z mrtvých vstal.

Vezmiž z nerozumného příklad stvoření zemského,
jak se divně obnovuje, z vzkříšení se raduje,
bera na se nový rod, každý v něm upřímně chod',
pamatuje Boží hod.

Veselí se ptáčkové, činíc zpívání nové
z slavnosti takové,
že ten mocný, nebeský král boj obdržel jako Pán,
nepřátele podmanil, jich moci udatně zemdlil.

Veseltež se i vy křest'ané, pamatuj hody slavné
a vzkříšení Páně,
jehož jest té dobroty, že nás od věčné psoty,
vyprostil ten mocný Pán. Budiž slaven na věky!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:19
Line count: 40
Word count: 246

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works