by Hans Christian Andersen (1805 - 1875)

Mit Hjerte er en Himmel graa
Language: Danish (Dansk) 
Mit Hjerte er en Himmel graa
hvor Sorgerne som Kloder staa.
Saa [underligt]1 er deres Gang,
derfor er Barmen dem for trang.
Græd kun, ja græd, saa faar du Ro!
Hver Tåre er en Verden jo!
En Verden fuld af Sorg og Lyst,
der ruller fra det snævre Bryst.

[Men]2 har du graædt dit Øje træt,
da bliver Du om Hjertet let,
thi Sorgen, om den ender stor,
i hine Taare - verdner bor!
Or tror Du vel, at han som glad
ser Krybet paa det mindste Blad,
han, som det hele stræber til,
at han en Verden glemme vil?

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Dedekam: "underfuld"
2 Dedekam: "Og"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]