The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Jézus és a kufárok

Language: Hungarian (Magyar)

Elközelge húsvet és felméne Jézus
Jeruzálembe a templomba
És ott találá ökrök, juhok, galambok árusait,
És ott terpeszkedtek a pénzváltók.
És kötélböl ostort fonván kihajtá öket a templomból,
Mind az ökröket, mind a juhokat, mind kihajtá
Kavarog a barom, szalad a sok juh,
Szalad a sok árus, kavarog a barom.
És a pénzváltók pénzét szerteszórá,
És asztalaikat feldönté.
És a pénzváltók sok pénzét szerteszórá,
És kötélböl ostort fonván kihajtá öket a templomból,
És a galambok árusinak mondá:
Vigyétek el ezeket innét!
Ne tegyétek atyám házát kereskedés házává!
Amazoknak mondá:
Írva vagyon: az én házam imádságnak háza
Minden népek közt.
Ti pedig mivé tettétek?
Rablók barlangjává!
Hallván ezt a föpapok és irástudók
El akarák öt veszteni, el akarák öt veszteni,
El akarák öt veszteni, mert féltek vala töle,
Mivelhogy az egész nép úgy hallgatá Öt.


Submitted by Loretta Casalaina

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2005-12-17.
Last modified: 2014-06-16 10:02:16
Line count: 24
Word count: 134

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works