Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Fra Monte Pincio

Language: Norwegian (Bokmål)

Aftenen kommer, Solen staar rød;
Farvende Straaler i Rummet henskylle
Lyslængsel'ns Glands i uendelig Fylde; --
Fjeldet forklares som Aasyn i Død.
Kuplerne gløder, men længere borte
Taagen langs Markernes blaalige Sorte
Vugger opover som Glemselen før:
Over hin Dal dækker tusind Aars Slør.
Aft'nen, hvor rød og varm,
Blusser af Folkelarm,
Glødende Hornmusik,
Blomster og brune Blik. --
Fortidens Store staa rundtom, knap kjendte,
Bundne i Marmor og vente.

Vesper det ringer, i rødmende Luft
Tonernes Offerdamp taager og spredes,
Kirkernes hellige Halvmørke bredes,
Aftenbøn bæver i Ord og i Duft.
Ildbæltet over Sabinerne spændes,
Blus paa Kampagnen af Hyrderne tændes,
Roma med Lamperne frembyder mat,
Ligesom Sagn af Historens Nat.
Gjennom den unge Kveld
Hopper en Saltarell';
Sværmere knalder til
Latter og Morraspil; --
Tankerne stræber i Farver og Toner
Trofast mod det, som forsoner.

Lyset har tabt sin lydløse Kamp,
Himmelen hvælver de dunkelblaa Buer,
Dybt fra dens Evighed Stjernerne luer,
Jordmassen synker i Taage og Damp.
Øjnene flygter fra Mørket mod Staden,
Møder et Ligtog med Fakler i Gaden;
Natten det søger, men Lysenes Flag
Vifter dog Haab fra den evige Dag.
Muntert en Mandolin
Lyder til Dands og Vin,
Munkesang, Gadeleg
Døves af Tappenstreg; --
Gjennem det drømmende Livsaarens Banken
Glimter med Daglys i Tanken.

Stille det bliver, end dunklere blaa,
Himmelen vaager og venter; -- opunder
Fortid, som drømmer, og Fremtid, som stunder,
Usikre Blus i det rugende Graa!
Men de vil samle sig! Roma fremstige
Lystændt en Nat for Italiens Rige:
Klokkerne kime, Kanonerne slaa,
Minderne flamme paa Fremtidens Blaa!  --
Yndigt om Haab og Tro
Op mod Nygifte to,
Jubler en Sanger til
Cither og Fløjtespil.
Stærkere Længsler faar barnesød Hvile; --
Mindre tør vaagne og smile.


Translation(s): FRE ITA

List of language codes

E. Grieg sets stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  • by Edvard Grieg (1843 - 1907), "Fra Monte Pincio", op. 39 (Romancer (aeldre og nyere)) no. 1 (1869-84), published 1884, stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4. [
     text verified 1 time
    ]

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • ITA Italian (Italiano) (Anna Maria Norberg-Schulz) , title 1: "Dal monte Pincio", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Du Monte Pincio", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:21

Line count: 56
Word count: 278

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works