The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Fra Monte Pincio

Language: Norwegian (Bokmål)

Aftenen kommer, Solen staar rød;
Farvende Straaler i Rummet henskylle
Lyslængsel'ns Glands i uendelig Fylde; --
Fjeldet forklares som Aasyn i Død.
Kuplerne gløder, men længere borte
Taagen langs Markernes blaalige Sorte
Vugger opover som Glemselen før:
Over hin Dal dækker tusind Aars Slør.
Aft'nen, hvor rød og varm,
Blusser af Folkelarm,
Glødende Hornmusik,
Blomster og brune Blik. --
Fortidens Store staa rundtom, knap kjendte,
Bundne i Marmor og vente.

Vesper det ringer, i rødmende Luft
Tonernes Offerdamp taager og spredes,
Kirkernes hellige Halvmørke bredes,
Aftenbøn bæver i Ord og i Duft.
Ildbæltet over Sabinerne spændes,
Blus paa Kampagnen af Hyrderne tændes,
Roma med Lamperne frembyder mat,
Ligesom Sagn af Historens Nat.
Gjennom den unge Kveld
Hopper en Saltarell';
Sværmere knalder til
Latter og Morraspil; --
Tankerne stræber i Farver og Toner
Trofast mod det, som forsoner.

Lyset har tabt sin lydløse Kamp,
Himmelen hvælver de dunkelblaa Buer,
Dybt fra dens Evighed Stjernerne luer,
Jordmassen synker i Taage og Damp.
Øjnene flygter fra Mørket mod Staden,
Møder et Ligtog med Fakler i Gaden;
Natten det søger, men Lysenes Flag
Vifter dog Haab fra den evige Dag.
Muntert en Mandolin
Lyder til Dands og Vin,
Munkesang, Gadeleg
Døves af Tappenstreg; --
Gjennem det drømmende Livsaarens Banken
Glimter med Daglys i Tanken.

Stille det bliver, end dunklere blaa,
Himmelen vaager og venter; -- opunder
Fortid, som drømmer, og Fremtid, som stunder,
Usikre Blus i det rugende Graa!
Men de vil samle sig! Roma fremstige
Lystændt en Nat for Italiens Rige:
Klokkerne kime, Kanonerne slaa,
Minderne flamme paa Fremtidens Blaa!  --
Yndigt om Haab og Tro
Op mod Nygifte to,
Jubler en Sanger til
Cither og Fløjtespil.
Stærkere Længsler faar barnesød Hvile; --
Mindre tør vaagne og smile.


Translation(s): FRE ITA

List of language codes

E. Grieg sets stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  • by Edvard Grieg (1843 - 1907), "Fra Monte Pincio", op. 39 (Romancer (aeldre og nyere)) no. 1 (1869-84), published 1884, stanzas 1:1-12, 2:13-14, and 4. [
     text verified 1 time
    ]

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • ITA Italian (Italiano) (Anna Maria Norberg-Schulz) , title 1: "Dal monte Pincio", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Du Monte Pincio", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:21
Line count: 56
Word count: 278

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works