Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Prometheus

Language: German (Deutsch)

Bedecke deinen Himmel, [Zeus]1,
Mit Wolkendunst,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
[An]2 Eichen dich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Gluth
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts [Aermeres]3
Unter der Sonn', als euch, Götter!
Ihr [nähret]4 kümmerlich
[Von]5 Opfersteuern
[Und]6 Gebetshauch
Eure Majestät,
[Und]7 darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte wo aus noch ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz, wie mein's,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Uebermuth?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverey?
Hast du nicht Alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blüthenträume reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sey,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!


Translation(s): CAT DUT ENG FRE ITA

List of language codes

View original text (without footnotes)

Confirmed with Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Zweyter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J.G.Cotta'schen Buchhandlung. 1827, pages 79-81; and with Goethe's Schriften, Achter Band, Leipzig, bey Georg Joachim Göschen, 1789, pages 207-209.

First published anonymously in Friedrich Heinrich Jacobi's Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Breslau, bey Gottl. Löwe. 1785, where Goethe's poem is included on four unpaginated pages between p.48 and p.49.

1 Goethe (in editions before 1827): "Zevs"
2 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Mit"
3 Goethe (1789 edition): "ärmers"
4 Schubert: "nährt"
5 Schubert (Alte Gesamtausgabe): "Vom"
6 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Vom"
7 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Ihr"

Submitted by Emily Ezust [Administrator] and Peter Rastl [Guest Editor]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Prometeu", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Prometheus", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Emily Ezust) , "Prometheus", copyright ©
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Prométhée", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Prometeo", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2018-04-03 15:50:11

Line count: 57
Word count: 225

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Prometheus

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Bedek nu maar je hemel, Zeus,
Met wolkendamp
En oefen, zoals een knaap
Die distels kopt,
Op eiken maar en bergtoppen;
Echter, laat mijn aarde
Wel netjes staan,
En ook mijn hut ja, niet door jou gebouwd,
En ook mijn haard,
Waarvan de gloed
Je ziet met afgunst.

Ik ken echt niets zieligers
Onder de zon als jullie, goden!
Jullie voeden1 zorgelijk
Met offergaven
En gebedslucht
Jullie majesteit
En hongerden, waren
Niet kind'ren en schooiers
Hoopvolle dwazen.

Toen ik een kind was,
Niet wist van waaraf en waaraan,
Keerd' ik mijn verdwaasde oog
Naar de zon toe, als was boven wel
Een oor, dat naar mijn klacht zou luist'ren,
een hart als 't mijne,
dat de bedrukte hoop zou geven.

Wie hielp mij
Tegen der Titanen overmoed?
Wie redde uit de doodsnood mij,
Uit slavernij?
Heb je niet alles zelf verwerk'lijkt,
Heilig gloeiend hart?
En bracht jij, jong en goed,
Bedrogen, reddersdank
De slapende daarboven?

Ik jou eren? Waarvoor?
Heb jij de pijnen verminderd,
Ooit, van de lijdende?
Heb jij de tranen gestelpt,
Wel ooit, van de angstige?
Heeft niet mij tot kerel geslagen
De almachtige Tijd
En het eeuwige Noodlot,
Mijn bewind en 't jouwe?

Dacht je bijvoorbeeld:
Ik moest wel het leven haten,
Naar woestijnen vluchten,
Daar niet alle
Bloesemdromen rijpten?
Hier zit ik, boetseer mensen
Naar mijn gestalte.
Een geslacht op mij lijkend,
Door lijden, door huilen,
Door genieten en door blij te zijn
En jou niet te tellen,
Als ik!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

View original text (without footnotes)
1 In deze Nederlandse vertaling moeten op één noot soms meer, soms minder lettergrepen gezongen worden dan in het Duitse origineel. Dit hoeft Schuberts compositie geen geweld aan te doen, daar hij zelf ook de metrisch vrije tekst van Goethe ritmisch vrij, maar natuurlijk passend, benut heeft.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2006 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), "Prometheus", written 1774, first published 1785 CAT ENG FRE ITA
   • This text was set to music by the following composer(s): Jan Willem Frans Brandts-Buys, Wilhelm Mauke, Johann Friedrich Reichardt, Julius Röntgen, Franz Peter Schubert, Hugo Wolf. Go to the text.

 

Text added to the website: 2006-08-28 00:00:00.

Last modified: 2014-06-16 10:02:19

Line count: 57
Word count: 244