The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Pobídka

Language: Czech (Čeština)

... A vezmi ruku mou a pobídni mne v chvat,
můj trinci: vyjděme rychle a kradí.
Ať zrak náš o mrtvoly nezavadí;
ať nezřím to, co plálo a co jsem miloval,
stydnout a vychládat.
Časněji zemřít než druzí, odejí včas,
v tom věecko vždycky je, v tom věecko je ...
Kdo víno pil, ať nikdy se netkne patoků,
přezírá pomyje, kdo víno pil!
Já na Olympu seděl, žil s bohy při kvasu,
ret smáčel v nektaru, já bil se o krásu;
mne mezi vepře neklaď, ni hadry, ěpínu, pastuchy:
Veliký, ó, Stozářný, ó, Stoduchý! Stoduchý!


Submitted by Ferdinando Albeggiani

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2006-12-07.
Last modified: 2014-06-16 10:02:20
Line count: 13
Word count: 95

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works