The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Til Generalkonsul Chr. Tønsberg

Language: Norwegian (Bokmål)

Du sidder i Mindets Lund 
og ser tilbage, du Gamle.
Nu har du en fredet Stund, 
nu kan du det Svundne samle:
det suser omkring 
i boltrende Ring 
og nynner en Sang, vil du høre?

Den klinger med Fjeldslaats Klang, 
du kjender nok Melodien,
saamangen en Gut den sang 
en Kveldsstund paa Sæterstien,
fra Fjeld og fra Fjord 
i manende Ord 
den tegner et "Folkelivsbilled".

Men Sangen voxer i Magt, 
frem nye Billeder rinder;
da staar i en fager Pagt 
med Landets sejrende Minder:
dit freidige Mod 
i Breschen jo stod 
da Folket fik "Norges Historie".

Den gaar med en Understøm 
af dybe, dirrende Stænge,
som tolker en Ungdomsdrøm, 
du drømte fagert og længe:
af Elsk til vort Land 
du tappert holdt Stand 
begeistret i Gjerningens Yrke.

Men hvad der i Kvæld gir Skin, 
og tænder os Festens Kjærte,
det gaar fra dit lyse Sind; 
det slaar i det varme Hjærte.
Vi som staar dig nær, 
vi ved hvad du er i Kjærlighed, 
Troskab og Sandhed.

Du sidder i Mindets Lund, 
og ser tilbage du Gamle;
i Kvældens dæmrende Stund 
de svundne Minder sig samle!
Gid Kvældsstundens Fred 
for Alt det du stred 
end længe dit Sind maate kvæge.


E. Grieg sets stanzas 1-2, 6

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:22
Line count: 42
Word count: 199

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works