The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Vallomás

Language: Hungarian (Magyar)

Midőn az negyedik részhez kezdettem
volna, támaszta reám Isten titkon való ördögi
kísírteteket; azok rajtam lévén,
kényszeríttetem írnom az ördögnek sokféle
kísírtetiről. De oly iszonyúk jutának
eszemben, hogy félve írnám és sírván
kértem az Istent, bízná másra az féle
írásokat. De hova inkább igyekeztem
lenyomnom, annyival inkább nőttön nőtt és
öregbedett rajtam az sok kísírtet. Kik miatt
nem lőn mit tennem, hanem akaratom ellen
is nagy pironkodva ki kelleték ez világ láttára
bocsátanom, hogy azból, kinek szeme volna,
úgy nézné undokságát, mint egy
baziliszkusz az tükörbe.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:22
Line count: 15
Word count: 86

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works