The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Tavasz

Language: Hungarian (Magyar)

Az hit nem álom, hanem eleven állat,
ki az Istent megragadja, és hathatös,
és mint az világ világosságával
másnak is világít;
a szívnek oly bizodalma, kivel a bűnös
az ő maga bocsánatát hiszi.

Valamidőn az napot, holdat, csillagot
és az eget látjuk, higgyük,
hogy mindazok mosolganak minekünk.
Neked mosolganak ezek!

... a szívnek oly bizodalma, kivel a bűnös
az ő maga bocsánatát hiszi... es elnyeri
ingyen kegyelemből!

Kikeletkor látjuk, hogy az fák bimbóznak
és kifakadoznak, pázsitok, füvek, virágok
újulni kezdenek, örülünk tudván, hogy
majd nyár fog lenni az nagy fagyos,
deres, havas, vizes, háborgó téli idő után;
és elijő az nagy szép, melegítő,
megékesítő, teremtő és éltető
nyári idő, kiben mindenek megújulnak,
megelevenednek; sok állatok, vadak,
madarak, barmok, tyúkok, ludak, borjúk,
bárányok, sok szép kerti, mezei szőllői
vetemények növekednek, és újonnan,
ismét az megéhezett, fazódott szegények
megmelegíttetnek, éltettetnek...


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:22
Line count: 27
Word count: 138

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works