The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Waak op, Nederland, ken Uwe krachten

Language: Dutch (Nederlands)

Waak op, Nederland, ken Uwe krachten,
Heerlijk land van de vrijheid en vrêe.
Rondom woelen wild strijdende machten,
Woeste storm zweept de vrije zee!
Moet ook over U 't onheil komen,
Dat ook gij in die maalstroom vergaat?
Dat over uw scheeprijke stroomen
Straks een vijand zijn bruggen slaat?
Holland: Hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!

Zoo leg dan de hand fluks aan het wapen
Wie nog kracht heeft van lichaam en geest!
De tijden van zoet dromen en slapen,
Van vertrouwende rust zijn geweest!
De zon van uw vrijheid wordt duister,
En gij doolt in onzekere nacht,
O, toon aan de wereld den luister
Van herrijzing in moed en kracht!
Holland, hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!

Zoo willen wij ons dan gewennen
Aan een leven van stoerheid en staal!
Het wapenbedrijf willen wij kennen
Tot bescherming van land en taal!
En moet dan de vlam ons verzengen,
Die daar woedt in een razende brand,
Ons hartebloed zullen wij plengen,
Voor de vrijheid van Nederland!
Holland, hef U in de volk'renrij!
Schooner zij U dood dan slavernij!
Waak op dan, mijn volk, ken Uwe krachten,
Waak dan op voor de vrijheid en vrêe,
Hef hoog Uwe vaan, dat er geen machten
U bedwingen te land en ter zee!


About the headline (FAQ)

Submitted by Lau Kanen [Guest Editor]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2007-05-13.
Last modified: 2014-06-16 10:02:22
Line count: 42
Word count: 281

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works