The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Sub luna

Language: Swedish (Svenska)

Sub luna amo. Mörk är min brud, 
brinner i bruna kvällar, dansar i månglitterskrud, 
doftar som nattglim under en kornblixtsky, 
svalkar som morgondaggen, växlar som nedan och ny.

Sub luna bibo, mörkt är mitt öl, 
svart mältadt korn dess kärna, skummet som månglittermjöl. 
Tankar och löjen sväfva kring kannans rund, 
sväfva som läderlappar, sväfva som guldlöf i lund.

Sub luna canto. Mörk är min sång, 
suckar som våg i vassen, rullar som bränningens gång, 
reser sig trotsig, sjunker tillbaka tung, 
ebbar sin tid och flödar, gammal och kvalfullt ung.

Sub luna vivo. Mörkt är mitt lif, 
ringa och vanligt i öden, sorger och tidsfördrif. 
Gärna jag delar tingens förgängliga lott, 
lycklig att lida och njuta jordlifvets fulla mått.

Sub luna morior. Mörk är min graf. 
Gif mig åt namnlös torfva eller åt vind och haf: 
hvilan i mullen, eller ett skäradt stoft, 
fladdrande som min längtan, fladdrat mot månklara loft.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2018-11-21.
Last modified: 2018-11-21 20:46:29
Line count: 20
Word count: 150

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works