The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

In nachtschaduw

Language: Dutch (Nederlands)

In nachtschaduw
Verwacht ik u
Tusschen slapende rozen. 
Mijn ziel zoekt waar uw luister is, -
Al paden gaan uit in duisternis,
De lucht staat sterbevrozen. 

O mijn zon, rijs
Eer maan in 't ijs
Van den hemel haar gulden wak breek':
Haar licht aan de kim al flonkerschreit;
Geluiden rimplen de donkerheid
Als vallende bloesems de nachtbeek.... 

Hebt gij gewacht
de koele pracht,
Die de maan giet uit ijzen fiolen? 
Om te komen door manesneeuw ongehoord
Langs der schaduwperken donkre boord,
Die bloeien vol nachtviolen? 

De teêre Nacht
op hoogre wacht
Blaast bellen van lichte stilt';
Zij zwellen en stijgen, een glazenschrik,
Als baldakijnen maandoortrild,
En breke in een snik.... 

O lief beloofd,
Troost mijn moê hoofd,
Dat mijn ziel mag slapen in laten nacht:
Waar al de sterren zijn
Kunt gij niet verre zijn,
O kom, ik wacht.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:22
Line count: 30
Word count: 140

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works