The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Cožpak, můj holoubku

Language: Czech (Čeština) after the Russian (Русский)

Cožpak, můj holoubku, nevesel se zdáš,
nevesel se zdáš, pročpak žalost máš?
 
Včera holuběnka družkou byla mou,
družkou byla mou, bavila mne hrou.
 
Seděla mi blíže, pšenku zobajíc,
Dnes mi nejde vstříc, něžně vrkajíc.
 
Zastřelil ji zrána, zabil člověk slý,
zabil člověk slý. Sluha bojarský.
 
A co ty, můj mládče, nevesel se zdáš,
nevesel se zdáš, cožpak žalost máš?
 
Včera u mne stála dívka rozkošná,
dívka rozkošná, pila jako já.
 
Pivo pila z číše řečí veselou,
s řečí veselou ruku dala svou.
 
Ruku dala bílou, že prý bude má,
a teď vdát se má duše ubohá !
 
A teď má se vdávat, svatbu chystají,
já však nestrádám, že ji vdávají.
 
Proto, že se vdá mi, nechci věru lkát,
jen, že soused náš má ji ženou zvát!


Submitted by Ferdinando Albeggiani

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2008-01-04.
Last modified: 2014-06-16 10:02:33
Line count: 20
Word count: 126

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works