Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein

Language: German (Deutsch)

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,
Wohl glänzen die Augen der Gäste,
Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein,
Zu dem Guten bringt er das Beste,
Denn ohne die Leier im himmlischen Saal
Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.
 
Ihm gaben die Götter das reine Gemüth,
Wo die Welt sich, die [ewige]1, spiegelt,
Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht,
Und was uns die Zukunft versiegelt,
Er saß in der Götter urältestem Rath,
Und behorchte der Dinge geheimste Saat.
 
Er breitet es lustig und glänzend aus
Das zusammengefaltete Leben,
Zum Tempel schmückt er das irdische Haus,
Ihm hat es die Muse gegeben,
Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein,
Er führt einen Himmel voll Götter hinein.
 
Und wie der erfindende Sohn des Zeus
Auf des Schildes einfachem Runde
Die Erde, das Meer und den Sternenkreis
Gebildet mit göttlicher Kunde,
So drückt er ein Bild des unendlichen All
In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.
 
Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt,
Wo die Völker sich jugendlich freuten,
Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt
Zu allen Geschlechtern und Zeiten.
Vier Menschenalter hat er gesehn,
Und läßt sie am Fünften vorübergehn.
 
Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht,
Da war es Heute wie Morgen,
Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht,
Und brauchten für gar nichts zu sorgen,
Sie liebten und thaten weiter nichts mehr,
Die Erde gab alles freiwillig her.
 
Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann
Mit Ungeheuern und Drachen,
Und die Helden fingen, die Herrscher, an,
Und den Mächtigen suchten die Schwachen,
Und der Streit zog in des Skamanders Feld,
Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.
 
Aus dem Kampf gieng endlich der Sieg hervor,
Und der Kraft entblühte die Milde,
Da sangen die Musen im himmlischen Chor,
Da erhuben sich Göttergebilde!
Das Alter der göttlichen Phantasie,
Es ist verschwunden, es kehret nie.
 
Die Götter sanken vom Himmelsthron,
Es stürzten die herrlichen Säulen,
Und geboren wurde der Jungfrau Sohn,
Die Gebrechen der Erde zu heilen,
Verbannt ward der Sinne flüchtige Lust,
Und der Mensch griff denkend in seine Brust.
 
Und der eitle, der üppige Reiz entwich,
Der die frohe Jugendwelt zierte,
Der Mönch und die Nonne zergeisselten sich,
Und der eiserne Ritter turnierte.
Doch war das Leben auch finster und wild,
So blieb doch die Liebe lieblich und mild.
 
Und einen heiligen keuschen Altar
Bewahrten sich stille die Musen,
Es lebte, was edel und sittlich war,
In der Frauen züchtigem Busen,
Die Flamme des Liedes entbrannte neu
An der schönen Minne und Liebestreu.
 
Drum soll auch ein ewiges zartes Band
Die Frauen, die Sänger umflechten,
Sie wirken und weben Hand in Hand
Den Gürtel des Schönen und Rechten.
Gesang und Liebe in schönem Verein
Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.


Translation(s): CAT DUT ENG ENG FRE

List of language codes

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Friederich Schiller, Zweiter Theil, Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig, 1805, bei Siegfried Lebrecht Crusius, pages 33-37.

1 Schubert: "ew'ge"

Submitted by Emily Ezust [Administrator] and Peter Rastl [Guest Editor]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "De vier tijdperken der wereld", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Laura Prichard) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Malcolm Wren) , copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Les quatre âges du monde", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2018-05-06 12:28:43

Line count: 72
Word count: 459

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

De vier tijdperken der wereld

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Mooi parelt in glazen de purperen wijn,
Mooi glanzen de ogen der gasten,
Daar komt ook de zanger voor dit festijn,
Die ik graag met het beste belastte;
Want zonder de lier in de hemelse zaal
Is de vreugde banaal, ook bij 't nectarmaal.
 
Hem gaven de goden het zuiv're gemoed,
Waar de wereld zich eeuwig in spiegelt,
Hij heeft alles gezien wat op aarde men doet,
En wat ons de toekomst verzegelt,
Hij zat bij de goden vanouds in de raad
En hij hoorde van dingen in hun prilste staat.
 
Hij vouwt het ons vrolijk en prachtig uit,
Het nog samengebundelde leven,
Tot tempel bouwt hij uit het aardse huis,
Hem heeft het de Muze gegeven,
Geen dak is zo schamel, geen hutje zo min,
Of hij brengt er een hemel vol goden in.
 
En zó als Zeus' pientere zoon heeft bedacht
Op zijn schildrond de kosmos te vormen,
De aarde, de zee en de sterrenpracht,
Ontworpen naar godd'lijke normen,
Zo drukt hij een beeld van 't oneindig heelal
In een kortdurend vluchtig vervliegend geschal.
 
Hij stamt uit het kinderlijk tijdperk der aard,
Toen de volken zich jeugdig vermeiden,
Hij heeft zich, als vrolijke zwerver, geschaard
Bij alle geslachten en tijden.
Vier mensengeslachten zag hij vergaan
En laat ze het vijfde maar overslaan.
 
Eerst regeerde Saturnus, simpel en recht,
Toen was het heden als morgen,
Toen leefden er herders, eenvoudig en echt
Zij hoefden voor niets nog te zorgen;
Zij vrijden, en zagen werken als straf,
De aarde stond alles vrijwillig af.
 
Daarna kwam de arbeid, de strijd ving aan
Met monsterwezens en draken,
Er traden helden en heersers aan
En naar machtigen zochten de zwakken;
En de twist sloop in Skamanders veld,
Maar de schoonheid werd steeds nog het meest geteld.
 
Uit de strijd kwam eind'lijk de zege voort,
Aan de kracht is mildheid ontsproten,
Toen zongen de Muzen in 't hemelse koor,
Toen verhieven zich beelden van goden.
Het tijdperk der godd'lijke fantasie,
Het is verdwenen, het was magie.
 
De goden verloren hun hemeltroon,
Neer stortten de heerlijke zuilen,
En geboren werd uit de Maagd een zoon,
Om de wonden der aarde te helen.
Taboe werd het lessen van zinn'lijke dorst,
En de mens greep denkend naar zijn borst.
 
En de wufte, de weeld'rige toon viel weg
Die de vrolijke jeugd eerst tooide,
De non en de monnik, zij geselden zich
En de ijzeren ridder toernooide.
Maar al was het leven dan duister en wild,
Toch bleef nog de liefde lieflijk en mild.
 
Een schrijn van heilig en teder albast
bewaarden de Muzen getrouwe,
Voort leefde wat edel en eerbaar was,
In de zedige boezem der vrouwen.
De vlam van het lied ontbrandde weer gauw
Vanuit schone minne en liefdestrouw.
 
Daarom moet een eeuwige, tedere band
De vrouwen, de zangers omvlechten,
Zij werken en weven, hand in hand,
De gordel van 't schone en 't gerechte.
Gezang en liefde, verenigd in deugd,
Zij behouden voor 't leven de glans der jeugd.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2008 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on

 

Text added to the website: 2008-04-11 00:00:00.

Last modified: 2014-06-16 10:02:40

Line count: 72
Word count: 494