by Bernhardt Severin Ingemann (1789 - 1862)

Til Rosengaarden gik jeg i Jomfruens...
Language: Danish (Dansk) 
Til Rosengaarden gik jeg i Jomfruens Baand;
  Der stod Roser og Lillier paa Enge.
Meer skjøn dog, end Lillien, var Jomfruens Haand,
  Naar Fingrene dandsed paa Strænge.
 
I Rosengaarden qviddred Smaafugle med Lyst;
  Der var lifligt i Sangfuglevrimlen.
Meer skjøn dog var Jomfruens smeltende Røst,
  End Fuglenes Sang under Himlen.
 
Paa Tiberstrømmen saae jeg, naar Dagen blev varm;
  Paa dens Bølger dvæled mit Øie.
Meer skjøn dog var Jomfruens bølgende Barm,
  Naar Tankerne fløi mod det Høie.
 
I Natten stod jeg ene, naar Maanen opgik,
  Og i Floden Smaastjernerne glimted.
Meer skjønt dog var Jomfruens tindrende Blik,
  End alle de Stjerner, jeg skimted.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2008-06-03 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:43
Line count: 16
Word count: 103