by Bernhardt Severin Ingemann (1789 - 1862)

De tolv Jævninger
Language: Danish (Dansk) 
Tolv Riddere sad ved Kejserens Bord;
Den trettende med dem i Kamp udfor.
Saa længe jeg red med de tolv i Dyst,
Indtil vi delte Hæder og Lyst.
 
Gert leged med Lanser i Dyst fuldsnild;
Stolt Engeler red med Sang gennem Ild.
Naar Hertug Samson i Hal indtren,
Da rysted baade Planker og Sten.
 
I Dystløb kom Ingen Hr. Iver nær;
Berin kunde gribe det flyvende Spær.
Hr. Bove oprykked Egen med Rod,
Og Ottum svømmed som Fisk i Flod.
 
Gerin skød Ørnen i højest Flugt;
Grev Wolter sprængte hver Port, som var lukt.
Hvor Jomfruer nikked bag Gitter og Stang,
Som Fugl over Mur sig Oliver svang.
 
Den største Jævning var from som stærk:
Turpin bar Panser og Messesærk;
For Hedningsjælene Bispen bad,
Naar Krop og Hoved han splitted ad.
 
Den mindste sad øverst ved Kejserens Bord;
Hans Navn med Ry gennem Verden for:
Den mindste Jævning, fuldrask og skøn.
Var Roland, Kejserens Søstersøn.
 
Naar Roland i Fruerstuen sang,
I Stegerset alle Smaaterner sprang;
Men blæste Roland til Strid paa Lur,
Da gungred i Borgen Port og Mur.
 
De Jævninger glemmer jeg ingen Stund:
Hin Bisp var en Mand til Haand som til Mund.
Ret aldrig jeg hører et Horn endnu,
Min Sjæl jo kommer Roland i Hu.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]