by Bernhardt Severin Ingemann (1789 - 1862)

Hvor Oberon lever, hin Hjerterigets Drot
Language: Danish (Dansk) 
Hvor Oberon lever, hin Hjerterigets Drot,
  Og Titania, Synernes Dronning,
Jeg mødtes paa Morganas vidunderlige Slot
  Med Arthur, hin herlige Konning.
  
Vi Daadskraften øved; vi red i mægtig Dyst.
  Hver Dag vandt vi Hæder og Kranse.
Hver Nat der klinged Harper i Lunden med stor Lyst;
  Da saa vi paa Alfernes Danse.
 
Og Dagene bortsvang sig med Øjeblikkets Flugt,
  Og Nætternes Fryd havde Vinger.
Den hele Verden ejer dog intet Liv saa smukt;
  Men brat som en Sang det bortklinger,
 
Aarhundreder bortfløj; jeg mærked ej dertil;
  Da stod jeg en Kvæld ved en Kilde.
Jeg lytted til Vovernes underlige Spil:
  De hvisked saa venlige milde.
 
Jeg bøjed mit Hoved; jeg aned dog et Savn;
  -- End bar jeg Forglemmelsens Krone:
Jeg husked end ikke mit gamle danske Navn --
  Sært rørte mig Bølgernes Tone.
 
Det var mig, som de hvisked om, hvad jeg havde glemt.
  Min Guldkrans var trillet i Voven --
Brat vaagned hvert Minde, som var i Sjælen gemt,
  Om Danmark og Issefjordsskoven.
 
Jeg mindedes Carolus og Ridderskabets Flor,
  Og alle de kære, som døde;
Jeg husked paa mit Navn, og min Længsel blev stor --
  Da klang det, som Vindharper løde.
 
Jeg hørte Morgana; men ej jeg hende saa --
  Mig favned usynlige Arme:
"Nu Timen er kommen -- tilbage skal du gaa,
  Hvor Folkenes Livsbølger larme.
 
"Paa ny skal du vandre til mægtig Idræt hen:
  Dit Folk skal genkende din Stemme.
Men glemmer det dig atter -- jeg favner dig igen;
  Hvor Aanden har Liv, har du hjemme."
 
Forsvundet var Slottet -- som Skyer for det hen --
  Og Skibet sig vugged paa Sandet.
Ud skød jeg min Snække; jeg sejled bort igen --
  Jeg sejled mod Fædrenelandet.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]