by Bernhardt Severin Ingemann (1789 - 1862)

Pigens Sang ved Bækken
Language: Danish (Dansk) 
Ved Bækken jeg sidder
Den milde Sommerdag;
Jeg hører Fuglekvidder
Alt under Bøgetag.
-- Men Jægeren gaaer ei gjennem Skoven.

Paa Stien jeg venter
Naar Solen gaaer til Ro.
Ved alle Skovens Stænter
Jeg skifter mine Skoe.
-- Men Jægeren gaaer ei over Stænte.

Ved Bækken han tog mig
I Haanden med stor Lyst.
Ved Stænterne han drog mig
Saa kjærlig til sit Bryst.
-- Men siden sad jeg ene ved Bækken.

End Fuglene sjunge
Og Bækkens Vover gaae.
Smaafuglene er unge,
Men mine Lokker graa --
Og -- Jægeren gaaer aldrig gjennem Skove.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]