Het klokgebed
Language: Dutch (Nederlands) 
Hoe helder klinkt
de klokkentaal
[ten torren]1 uit:
tot negenmaal
herhaalt, [herhaalt]2
de klepel, op
den ronden boord,
zijn beêgeklop!

De landman laat
zijn' rossen staan:
naar huis zal hij,
en rusten, gaan!
maar, eer hij stap
van stede zet,
zoo bidt hij nog
zijn klokgebed.

Een engel naar
Maria kwam:
de boodschap hij
van 't Boetelam
[had]3 [medebracht]4:
en negenmaal
begroet haar nu
de klokkentaal.

Gods [eeuwig]5 Woord
het [licht]2 verliet
des hemels, en
Maria hiet
het moeder zijn
van Hem die, aan
den boom, voor ons
heeft boete ontvaân.

De [landman]6, na
den laatsten klop,
van bidden houdt,
van werken, op;
zijn' rossen staan
op stal weerom,
en moeder wenscht
hem willekom.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by De Meulder: zoo -> zo; willekom -> wellekom
Spelling changes used by Dopper and Vereecke: willekom -> wellekom
1 Bijvanck: "de toren"
2 omitted by Bijvanck
3 De Meulder, Herberigs: "haar"
4 Bijvanck, Mengelberg: "meegebracht"
5 Bijvanck: "ewig"
6 Herberigs: "landsman"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2008-09-19 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:56
Line count: 40
Word count: 114