The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Længsel

Language: Danish (Dansk) after the Scottish (Scots)

Ihvor jeg end 
slaar Øiet hen,
det søger helst mod Vest,
der er det jo, 
den Glut mon bo,
jeg lider allerbedst.

Bag Hybenhæk, 
den vilde Bæk,
slaar der saamangen Bugt,
men Dag og Nat, 
ikkun min Skat,
Omsnor min Længsels Flugt.

I Vindens Suk, 
i Blomstens Dug,
hun for min Tanke staar,
i Fuglens Sang, 
bag Buskens Hang,
mig hen des Stemme naar,

hver Dal saa grøn,
hvor taus i løn,
Skov bækken lister sig,
Hver Sky i Kvæld,
hvert Kildevæld,
en Hilsen bringer mig.

Blandt Høi og Dal,
i Skovens Sal, 
brus milde Zephyr frem,
blandt Foraarsløv, 
med Blomsterstøv,
bring Bien til sit Hjem,

og bring mig sød,
og hvid og rød,
herhid igjen min Brud,
mod hendes Smiil,
er mat hver Piil,
som Skjæbnen sender ud.

Hvad Suk og Eed 
vi vex led,
ved kun Himlens Stjernehær,
vi skiltes adak! 
mon vi glad, 
skal atter mødes meer?

Den høie Magt,
som saa vor Pagt,
som Hjertets Londom veed,
kan vidne kun,
at ene hun,
haar al min Kjærlighed.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Based on
  • a text in Scottish (Scots) by Robert Burns (1759 - 1796), no title, written 1788 FRE GER GER GER
      • This text was set to music by the following composer(s): David Arditti, Joseph Haydn, Mervyn, Lord Horder, the Second Baron of Ashford, Francis George Scott, Maude Valérie White. Go to the text.

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Text added to the website: 2009-06-21.
Last modified: 2015-09-30 18:07:03
Line count: 48
Word count: 171

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works