The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Mitt hjarta har vore i livsens strid

Language: Norwegian (Nynorsk)

Mitt hjarta [har vore i livsens]1 strid,
og mangt eit sår hev det [fengi]2;
det låg sjukt og sårt i so mang ei rid,
men endå [har det]3 til denne tid
frå leiken med livet [gjengi]4.

Men ær på ær etter sår på sår
der er på kvar [einaste]5 sida,
og upp dei brjota kvar evig vår,
når lauvet spretter og isen går
og gauken gjeler i lida.

Men blomar bløma i desse ær,
og blømande blom er tåret.
Det soleis også med jordi er:
når regn og dogg ho frå himlen fær,
so veksa blomar i såret.


Translation(s): DAN FRE GER

List of language codes

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Sinding: "hev vore i livets"
2 Sinding: "fenge"
3 Sinding: "det hev"
4 Sinding: "gjenge"
5 Sinding: "einast"

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • DAN Danish (Dansk) [singable] (Gustav Hetsch) , title 1: "Mit Hjærte"
  • GER German (Deutsch) [singable] (Wilhelm Henzen) , title 1: "Mein Herz"
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Blessures", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission


Text added to the website between May 1995 and September 2003.

Last modified: 2014-06-16 10:01:53
Line count: 15
Word count: 98

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Mit Hjærte

Language: Danish (Dansk) after the Norwegian (Nynorsk)

Mit Hjærte har været i Livets Strid
og mangt et Saar blev det givet,
thi dets Skæbne var det ej god og lid,
og dog er det indtil denne Tid
vel sluppet der fra med Livet.

Men Ar paa Ar fra Aar til Aar
der sidder af hver en Vunde;
de bryder op hver en eneste Vaar,
naar Løvet springer, og Isen gaar,
og Gøgen kukker i Lunde.

Men Blomster af disse Arder gror:
de Taarer i Nattestunden.
Saa gaar det jo og med vor Herres Jord: 
Naar Regnen ned fra sin Himmel for,
saa vokser der Blomster i Vunden.


From the Sinding score.

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Authorship


Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Text added to the website: 2009-07-22.
Last modified: 2014-06-16 10:03:18
Line count: 15
Word count: 100