The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Till Emma

Language: Swedish (Svenska)

O vor' jag ett minne,
och bands ej av tid,
och finge beständigt,
beständigt dig följa,
och finge begjuta
din levnad med frid,
din grav
med välsignelser hölja,
och gömma ditt liv
i min skyddande famm,
och lära en värld
att ditt älskade namn
med tårar, med tårar
av kärlek beskölja!

O vor' jag en tanke,
och bands ej av rum,
och fick i ditt hjärta, 
ditt hjärta mig dölja,
och finge dig leda,
där stigen är skum,
och där hon är slipprig,
dig följa,
och lysa din väg
genom skuggornas land
till sällhetens
evigt förklarade strand,
långt bort, långt bort
över tidernas brusande bölja.


Submitted by Malcolm Wren [Guest Editor]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2018-01-07.
Last modified: 2018-01-07 21:19:00
Line count: 28
Word count: 105

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works