The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

På sveden

Language: Swedish (Svenska)

Mitt stål är vasst,
min arm är stark,
jag hugger sved
jag rödjar mark.
Här skall min fåle beta,
här skall min nya stuga stå!
Här skall min nya stuga stå
med tak av torv
och blommor på.
Här skall mitt korn
i askan gro,
och här, ja här
skall Katri bo!
Du rönn i blom,
du unga björk,
du stolta gran
med krona mörk!
Vi droppa dagens tårar
som pärlor
från ditt gröna hår?
Som pärlor
från ditt gröna hår
när stålet
till ditt hjärta når?
Och stupa glatt
på svedens mull
för Katris
och min kärleks skull!
Och klinga högt,
mitt blanka stål,
och fall min skog
och brin mit bål
när vårens vindar susa,
när vårens vindar susa!
Vad härlig lott
att stupa ung
i morgondagg
på blommig ljung,
när kornet ur din aska gror
och Katri på din fägring bor.


Submitted by Emily Ezust [Administrator] and Malcolm Wren [Guest Editor]

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Text added to the website: 2018-01-09.
Last modified: 2018-11-07 14:46:06
Line count: 40
Word count: 144

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works